PROJEKT EDUKACYJNY „WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SZANSĄ SKUTECZNEJ ZMIANY PROEKOLOGICZNEJ”

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Edukacja ekologiczna w naszym Przedszkolu to kształcenie i wychowanie proekologiczne. W zakresie tego pojęcia mieści się zarówno przekazywanie wiedzy o środowisku ekologicznym, zjawiskach w nim zachodzących i problemach z jego degradacją, jak i kształtowanie proekologicznego systemu wartości oraz wyzwalanie aktywności dziecka na rzecz ochrony świata przyrody.

Dziecko musi wiedzieć oraz powinno zrozumieć, że:

  • wszystko co jest konieczne, aby człowiek żył czerpie z przyrody
  • ludzie nadmiernie zanieczyszczają środowisko i zazwyczaj wykorzystują jego zasoby w nieracjonalny sposób
  • konieczne jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska i wykorzystywanie zasobów naturalnych w sposób przemyślany i odpowiedzialny
  • rozwijanie zainteresowania ekologią i przyrodą ożywioną, poznawanie nawyków ekologicznych, segregowanie śmieci, recykling, sadzenie roślin dających tlen, a także ich systematycznego pielęgnowania, zielone filtry, eksperymenty, śmieciowe ludki

Dzieci bardzo aktywnie brały udział w zajęciach zdobywając wiedzę proekologiczną. zaangażowaliśmy rodziców poprzez włączenie ich do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Projekt dumnie zakończono POKAZEM MODY pn. EKOLOGIA JEST MODNA dzieci we współpracy z rodzicami wykonały ekostroje, które zaprezentowały na czerwonym dywanie.