Projekt POLIGLOTA i Projekt INNY, A JEDNAK TAKI JAK JA w Przedszkolu Misiek. WITAMY IRAN

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

We współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu – National Louis University poznajemy ciekawych ludzi, różne kultury, tradycje, języki, zabawy, tańce z Ameryki Północnej, Afryki, Azji oraz Europy (Stany Zjednoczone, Kongo, Nigeria, Maroko, Chiny, Indie, Indonezja, Kazachstan, Rosja, Ukraina, Białoruś, Albania)
Cele projektu:

  • uwrażliwienie dziecka na możliwości komunikacji w innym języku niż ojczysty i wskazywanie mu płynących z tego korzyści,
  • rozwijanie u dziecka wiary we własne możliwości językowe,
  • oswajanie dzieci z odmiennością narodową i kulturową,
  • nauka szacunku oraz tolerancji dla każdego człowieka bez względu na jego wygląd i pochodzenie,
  • kształtowane pozytywnych postaw dzieci,
  • przełamywanie negatywnych stereotypów.