PROSIMY O CISZĘ!!! GENIUSZE IT PISZĄ PIERWSZY SPRAWDZIAN Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH!!! POD KIERUNKIEM INFORMATYKA MGR.INŻ.JACKA KWITA.

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Prezentowany zbiór zadań z informatyki został przygotowany tak, aby zdający pracowali samodzielnie, wykazując się zdobytą wiedzą informatyczną w cyklicznych warsztatach informatycznych w MIŚKU roku szkolnym 2020/2021.

To zadania praktyczne, składające się z poleceń, których rozwiązania wymaga zastosowania znanych narzędzi informatycznych.

Rozwijamy zainteresowania informatyką już w Przedszkolu !!!
Każde dziecko uczęszczające do przedszkola misiek uczestniczy w zorganizowanych zajęciach w ramach rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych