PRZEDSZKOLAKI W SZKOLE NR.9

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

W RAMACH WSPÓŁPRACY ŚRODOWISKOWEJ UCZESTNICZYLIŚMY W WARSZTATACH „BEZPIECZNE ZACHOWANIE SIĘ W RUCHU DROGOWYM” ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR.9 PRZY WSPÓŁPRACY STRAZY MIEJSKIEJ I MORD W NOWYM SACZU.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE Z UCZNIAMI SZKOŁY, ADAPTACJA ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM I LOKALNYM I WSPÓLNA ZABAWA DZIECI.

Celem zajęć było zapoznanie dzieci w formie zabawowej z zagrożeniami jakie mogą pojawić się na drodze i w jaki sposób można ich uniknąć. Zajęcia prowadzili uczniowie, nauczyciele i przedstawiciele Straży Miejskiej w Nowym Sączu.

Bardzo ważna jest ciągłość procesu dydaktyczno – wychowawczego w tym zakresie, którą cyklicznie powtarzamy. Kształtujemy umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym i wzmacniamy umiejętności w tym zakresie, poprzez praktyczne wdrażanie do rozumienia

i przestrzegania u dzieci podstawowych zasad zgodnych z Kodeksem Drogowym. Kształtujemy postawy świadomego uczestnika w ruchu drogowym.

Dziękujemy za zaproszenie.