PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK MISIEK W PROJEKCIE EDUKACYJNYM UNICEF pn. SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA-ZWRACAMY UWAGĘ NA PRAWA DZIECKA

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

W dniu 20 listopada 2019 CASTING I NA CZERWONYM DYWANIE

POKAZ EKOMODY W KOLORZE BLUE

BAWIMY SIĘ I MÓWIMY O SWOICH PRAWACH, WYBIERAMY NAJLEPSZĄ STYLIZACJĘ W KOLORZE BLUE A W JURY MIĘDZY INNYMI ZASIĄDZIE SPOŁECZNY RZECZNIK PRAW DZIECKA BARBARA KALISZ, RODZICE, GOŚCIE NA WIDOWNI

NAGRODĄ SŁODKIE MIŚKI Z NASZEJ KUCHNI W KOLORZE BLUE

ZAPROSZENI GOŚCIE PRZYJDŹCIE NA POKAZ MODY W KOLORZE BLUE

NIE ZAPOMNIMY O KOLORZE BLUE/UNICEF WE WSZELKICH DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH TEGO DNIA.

Edukacja o prawach dziecka to niezwykle istotny element całego procesu kształcenia. Stanowi podstawę budowania otwartego na świat społeczeństwa obywatelskiego, dając dzieciom wiedzę i umiejętności korzystania z przysługujących im praw. Jest też istotnym czynnikiem kształtującym postawy młodych ludzi, ich system wartości, a w konsekwencji wpływa także na klimat szkoły. Świadome swoich praw dzieci wiedzą, gdzie w razie potrzeby udać się po pomoc i jak zareagować, gdy czują, że prawa ich lub ich rówieśników są naruszane.

W 2019 roku obchodzimy wyjątkową rocznicę – 30. rocznicę uchwalenia najważniejszego na świecie dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych – Konwencji o prawach dziecka

Celem projektu UNICEF jest:

– Zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji o prawach dziecka,

– Zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka,

– Wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności.

O prawach dziecka powinniśmy mówić jednak nie tylko w kontekście ich naruszania, ale równie istotne jest promowanie pozytywnych wzorców do naśladowania. W otoczeniu lokalnym i szerszym będziemy szukać bohaterów – osób, które w szczególny sposób wsławiły się swoimi działaniami na rzecz najmłodszych członków społeczności dzielnicy, gminy czy miasta.