PRZEDSZKOLE MISIEK W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

BRAWO, BRAWO, BRAWO!!! LICYTACJA LALEK ZAKOŃCZONA SUKCESEM!!!

Słowa niezwykłego uznania kierujemy do Naszych Dzieci z Oddziału Zerowego za ogromne zaangażowanie w ten projekt.
(od najmłodszych lat kształtujemy w naszych podopiecznych postawę tolerancji i otwartości na inne kultury oraz wrażliwości i chęci niesienia pomocy najbardziej potrzebującym).
Cała kwota w wysokości 7 tyś zł. uzyskana z licytacji wsparła cel pomocy jakiej udzieliliśmy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie w Ogólnopolskiej Akcji „Wszystkie Kolory Świata” Unicef Polska.