RADZIMY NAD CZYSTĄ WODĄ!.. WE WSPÓŁPRACY Z SĄDECKIMI WODOCIĄGAMI…

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

MISIEK W KONKURSIE SĄDECKICH WODOCIĄGÓW POD GŁÓWNYM HASŁEM ”WODA-WSPÓLNE DOBRO WSPÓLNA TROSKA!…..
Warsztaty rozpoczęliśmy rozgrzewką !

Tak!….. ”WODA-Wspólne Dobro Wspólna Troska!…..
Dziś Młodzi Entuzjaści Ochrony Środowiska z MIŚKA skupiają się nad rozwiązaniem problemu trapiącego! braku podłączenia kanalizacji do Naszego Przedszkola!…I przesyłają PO DEBACIE i w pracach konkursowych propozycje koniecznych rozwiązań odprowadzania ścieków wodociągowo-kanalizacyjnych!…
Młodzi Specjaliści zabrali głos w sprawie:
– Oszczędzamy wodę zawsze i wszędzie – HUBERT
-Budujemy więcej oczyszczalni ścieków –KACPER
– Wybudować oczyszczalnię obok MIŚKA – by bezproblemowo MIŚKA podłączyć – MAJA
-Bo przydomowe ścieki są niebezpieczne dla środowiska, rzek, zwierząt i roślin ALARM – BARTOSZ
-Bo czysta woda powinna trafiać do rzek, bo w niej pływają kaczki i łabędzie – KAMILA
-Mówimy STOP oczyszczalni ścieków w CHMURACH – ZOSIA
– Budować stacje uzdatniania wody, oczyszczać wodę, by nie zabrakło wody w kranach – FRANEK
– Wszyscy głośno !!! Chcemy podłącza MIŚKA przy ul. Zakładników!!!
Bo MISIEK wciąż na czerwonym nocniku /patrz zdjęcia/tablica/
SZANOWNY PANIE PREZESIE SĄDECKICH WODOCIĄGÓW.
MISIEK z Zapałem Włącza się w Ochronę Środowiska!…
Dzieci mają wiedzę i pokazują problemy środowiska, zwracają uwagę jak dbać o czystość wód i ochronę środowiska ale także podpowiadają rozwiązania budowy miejscowych, małych lokalnych oczyszczani ścieków, jeśli koszty długości sieci kanalizacyjnych są większe jak nakłady potrzebne na wybudowanie nowej, małej oczyszczalni przy MIŚKU!….
a ponadto pragniemy poinformować Pana Prezesa
W naszym Laboratorium zbieramy informacje o stanie Rzeki Poprad, a także czyścimy jej brzegi/ i tony śmieci zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, roślin i zwierząt wodnych, aktywnie działamy w celu poprawienia stanu gospodarki ściekowej na naszym terenie. Analiza Pomiaru Rzeki Poprad w dniu dzisiejszym tj. 15.03.2022 r. /w materiałach
Rzeka Poprad w opinii Badaczy Miśka jest rzeką względnie czystą na podstawie przeprowadzonych badań, odczynów wody /tabela do wiadomości komisji konkursowej/ Odczyn wody jest jednym z najważniejszych wskaźników określających możliwości i warunki życia biologicznego. Skupiliśmy się głównie na warunkach życia różnych gatunków ryb i zwierząt. Utrzymanie właściwego odczynu wody jest szczególnie ważne w okresie rozrodu i dla narybku
(zbyt niskie pH może stać się przyczyną choroby kwasowej, zbyt wysokie choroby zasadowej) Ogólnie niewłaściwy poziom pH zwiększa podatność ryb na choroby, a także następuje
zahamowanie wzrostu i obumieranie roślin. O wodzie i oczyszczaniu wody wiemy już bardzo dużo musimy dbać o to by do naszych mieszkań trafiała czysta woda. Jak to dobrze, że Sądeckie Wodociągi dbają o to żeby woda była czysta. Pamiętajmy jednak, że niezależnie od tego jak nowoczesne mamy oczyszczalnie o WODĘ TRZEBA DBAĆ!
RATUJMY WIĘC ŚRODOWISKO, RATUJMY SIEBIE WZAJEMNIE BO „WODA- WSPÓLNE DOBRO WSPÓLNA TROSKA”
PANIE PREZESIE SERDECZNE POZDROWIENIA Z MIŚKA!!!…..
Bardzo Ważne aby Kształtowanie Świadomości Potrzeb Ochrony Środowiska i Wyprowadzanych z niej Zachowań miało Początek już u Najmłodszych Dzieci, które są Szczególnie Wrażliwe na Otaczający ich Świat!!!…..
Zagadnienia i formy aktywności dzieci, projekty edukacyjne, akcje społeczne, akcje ekologiczne, eksperymenty, warsztaty, zajęcia edukacyjne, liczne spotkania z ekspertami są szansą Skutecznej
Zmiany Proekologicznej!