REALIZACJA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PN. „NOWOCZESNE INTEGRACYJNE KSZTAŁCENIE W PRZEDSZKOLU MISIEK” – JUŻ NIEBAWEM

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Z ogromną radością informujemy o kolejnych sukcesach Miśka!!!

Stworzyliśmy kolejny projekt j/w który został wybrany jako wyróżniający do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 mln.

Celem jest rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, a także w celu zmniejszenia deficytów edukacyjnych w tym zakresie u dzieci:

  • zajęcia z robotyki połączonymi z zajęciami matematyczno-informatycznymi co zapewni dzieciom w przedszkolu możliwość nauki i doskonalenia kompetencji kluczowych: matematyki i informatyki a elementy robotyki urozmaicą zajęcia rozwijając zainteresowania dzieci, wprowadzą je w innowacje.
  • Wzbogacona baza dydaktyczna poprzez zakupy dodatkowych pomocy IT (laptopy, tablety, oprogramowania, monitor interaktywne, a także inne bogate materiały dydaktyczne), zgodnie z założeniami projektu jego celami i dążeniem do osiągnięcia rezultatów.

Do projektu zostaną zaangażowani specjaliści w tym zakresie w wymiarze 480 godzin rocznie tj. miesięcznie 40 godzin !!!!!!

Wszystkie dzieci Przedszkola Misiek zostaną objęte w ramach programu tymi zajęciami j/w zwiększającymi ich szanse edukacyjne.

Dostosowujemy istniejące miejsca do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Projekt trwa w okresie 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.