Roku Szkolnego 2016/2017 uważamy za otwarty.

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

W dniu 25 października 2016 Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017.

Ogniskujemy wszelkie działania wokół wszechstronnego rozwoju dziecka, te działania są dla nas inspiracją w planowaniu i realizowaniu ambitnych celów w roku szkolnym 2016/2017.

więcej w galerii 2016/2017