Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2016/2017 – Wycieczka integracyjna dla aktywnych

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

W dniu 30 września bawiliśmy się wraz z Rodzicami w parku linowym „Ablandia” w Rytrze

Integrowanie dzieci ze środowiskiem przedszkolnym (nauczycielami, rówieśnikami oraz starszymi kolegami). Współpraca Przedszkola z Rodzicami jest niezbędnym warunkiem powodzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej.