SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE Z RODZICAMI W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za Spotkanie. Zaangażowanie i wspólna praca są kluczowe dla efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej.👍👍👍

Przedstawiono Rodzicom Kulturę Organizacji w Nowym Roku Szkolnym! Kierunki Polityki Oświatowej Państwa na rok szkolny 2022/2023,Roczne Plany Pracy, Plany Nadzoru Pedagogicznego ,Procedury Bezpieczeństwa i Zdrowia Dzieci i innych dokumentów regulujących prace Przedszkola.….
dalej dyrektorka mówiła o Koncepcji Pracy Przedszkola! Kontynuujemy wprowadzoną do praktyki psychologię uczenia wg założeń Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera
i pielęgnowania tej Inteligencji już we wczesnym dzieciństwie w wieku przedszkolnym. Mówimy o możliwościach praktycznego zastosowania tych teorii i rozwijaniu wielorakiej inteligencji dziecka, Stwarzamy dziecku odpowiednie warunki pracy i szeroki wachlarz działań. Pobudzamy dziecko do samodzielnej aktywności do wykorzystywania własnych doświadczeń, i własnych zasobów intelektualnych skupiamy się na rozwijaniu indywidualnych predyspozycjach dziecka. Kierujemy ich edukacją tak, by zdolności i zainteresowania mogli z sukcesami wykorzystywać w dorosłym życiu. Dzięki temu dzieci kończące edukacje w MIŚKU są bardzo dobrze przygotowane do kontynuacji edukacji szkolnej.
I nie ma u nas kiepskich osiągnięć, charakterystycznych dla dzieci rozkojarzonych, impulsywnych i niechętnych do działania, bo my dajemy możliwości rozwoju każdemu dziecku.
Składam Życzenia.
Życzmy sobie wspólnie udanego Roku Szkolnego, pełnego sukcesów dydaktycznych i wychowawczych 👍👍💪💪
Podziękowania Rodziców, słowa uznania i brawa rodziców płynące z sali są dla nas nagrodą i dają niezwykłą satysfakcję, a jednocześnie mobilizują i inspirują jeszcze bardziej i mają moc sprawczą!!!!💪💪💪👍👍👍
Dziękujemy!!!….Dziękujemy!!!!… Dziękujemy!!!👏👏👏❤️