SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

W dniu 16 listopada w Przedszkolu MISIEK odbyło się szkolenie „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej” dla dzieci. Prowadzone było przez profesjonalnego ratownika medycznego z „TEB Edukacja” z Nowego Sącza. Dzieci otrzymały certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.
Z ogromnym zaangażowaniem dzieci zdobywały wiedzę i umiejętności pomocy przedmedycznej.