SZKOLIMY MŁODYCH I KADRĘ W MIŚKU W CYKLICZNYCH WARSZTATACH UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY!!!!!…..

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Dyplomowana Pielęgniarka MIŚKA Iwona Baran i Ratownik Medyczny Adrian Pustułka w dniu 03.11.2023 prowadzili warsztaty udzielania pierwszej pomocy dla Kadry MIŚKA
Warsztaty zakończone egzaminem i uzyskaniem Certyfikatu ….
I bezcenna jest rola Naszej Pielęgniarki w MIŚKU!!!
Z entuzjazmem porywa dzieci do nauki ratowania życia i przekazuje bezcenną wiedzę postępowania w wybranych stanach nagłych, udzielania pierwszej pomocy.
Prowadzi wewnętrzne szkolenia kadry/ ratowników MIŚKA, odbywając recertyfikacje kursu
To bezcenne!!!!!!
Kadra MIŚKA jest gotowa do niesienia pomocy naszym wychowankom w każdym momencie!!!!

Dyrektorka Krystyna Gurba
W-ce Dyrektorka/ Pielęgniarka Iwona Baran