W DNIACH 12-20 GRUDNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZUJEMY PROJEKT EDUKACYJNY „DOBRO CZYŃ CAŁY ROK-EMPATIA JAKO ZDOLNOŚCI DO ZACHOWAŃ PROSPOŁECZNYCH”.

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

NASZE ZADANIA:
W JAKI SPOSÓB KSZTAŁTOWAĆ U DZIECI ZDOLNOŚĆ DO ZACHOWAŃ PROSPOŁECZNYCH?
W JAKI SPOSÓB MOŻNA ANGAŻOWAĆ DZIECI PRZEDSZKOLNE W DZIAŁANIA NA RZECZ INNYCH OSÓB?
JAK WDRAŻAĆ MAŁE DZIECI W DZIAŁANIA CHARYTATYWNE? (DZIECI BIORĄ UDZIAŁ W AKCJACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE BĘDZIEMY O NICH INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO)
W JAKIEGO RODZAJU AKCJACH DOBROCZYNNYCH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ PRZEDSZKOLAKI?
JAKI KORZYŚCI PŁYNĄ Z DOBROCZYNNOŚCI?
DOŚWIADCZYĆ ABY POJĄĆ.
ROZWOJOWY NATURALNY EGOIZM U DZIECKA JEST NATURALNY I POTRZEBNY. NASZYM CELEM JEST ZWRÓCENIE UWAGI DZIECKA NA WYCHODZENIE Z TEGO ROZWOJOWEGO EGOIZMU. ZALEŻY NAM, ABY DZIECI POTRAFIŁY DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI, ABY BYŁY WRAŻLIWE NA KRZYWDĘ ORAZ NA POTRZEBY INNYCH OSÓB.
POMOC ŚWIADCZONA PRZEZ PRZEDSZKOLAKI BĘDZIE POLEGAŁA NA MOTYWOWANIU ICH DO ZACHOWAŃ POMOCOWYCH Z ZACHOWANIEM EMPATII, UMIEJĘTNOŚCI STAWIANIA SIĘ W POZYCJI INNEJ OSOBY I WYOBRAŻANIA SOBIE JEGO ODCZUĆ.
W MIARĘ DORASTANIA DZIECKO PRZYJMUJE WARTOŚCI I MODELE POMAGANIA, PRZEKAZYWANE PRZEZ DOROSŁYCH I PEWNEGO DNIA JE UWEWNĘTRZNIA, CZYLI UZNAJE ZA SWOJE. WTEDY ZACZYNA DOKONYWAĆ WŁASNYCH WYBORÓW I KIEROWAĆ SIĘ WŁASNYMI WARTOŚCIAMI.