W dniu 12 października 2016r. w ramach projektów edukacyjnych prowadzonych w Przedszkolu MISIEK

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

„Cztery żywioły” /w realizacji Żywioł OGIEŃ: uczestniczyliśmy w projekcie „PZU Bezpieczny Dom – OGNIK” w Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Celem jest skuteczne i aktywne promowanie bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia pożarem. Dzieci poznają sytuacje, w których może pojawić się ogień i sposoby jak poradzić sobie w takich okolicznościach.

„Literatura Dziecięca-Zaprzyjaźnij się z książką” /w realizacji: uczestniczyliśmy od godz.13.00 w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez Sadecką Bibliotekę Publiczną-oddział dla Dzieci w Nowym Sączu ul. Lwowska.

Celem jest rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki, wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek/szacunek dla książki, rozwijanie zainteresowań czytelniczych.