„Różnorodność jest normą, nie wyjątkiem”

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

W ramach projektu edukacyjnego „Różnorodność jest normą, nie wyjątkiem” z cyklu „Podróż do Krainy Wyjątkowości- Niepełnosprawni wśród nas” prowadzonego w Przedszkolu Misiek

od 15.09.2016 roku (trwającego nadal) przez psychologa przedszkolnego mgr Angelikę Ndreca oraz współpracy z Fundacją VERBA oraz Fundacją Oswoić Los.

Zaproszono gościa specjalnego- PANIĄ PSYCHOLOG MGR WERONIKĘ ODZIOMEK z niepełnosprawnością ruchową, poruszającą się na wózku inwalidzkim, która 7 LISTOPADA 2016 r. OD GODZ. 09.30 opowiedziała dzieciom o tym:

 • Czym jest niepełnosprawność- czy jest to choroba, którą można się zarazić (pytania dzieci);
 • Jak funkcjonują osoby niepełnosprawne na co dzień i czym się zajmują;
  – W jakich sytuacjach osoby z niepełnosprawnością potrzebują pomocy i w jaki sposób można im pomóc;
 • Co sprawia osobom niepełnosprawnym radość, przyjaźnie, plany, osiągane cele.
  Pani Psycholog odpowiedziała na liczne pytania dzieci.
  Nasze cele:
 • Oswajanie dzieci z niepełnosprawnością
 • Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych dzieci wobec niepełnosprawności
 • Przełamywanie negatywnych stereotypów o niepełnosprawnościach
 • Nauka akceptacji, otwartości i szacunku w stosunku do osób z niepełnosprawnościami

W ramach projektu będą kolejni specjalni goście. Oczekujemy na osobę niewidomą, osobę posługującą się językiem migowym, a także interesujące spotkania z dziećmi z niepełnosprawnościami- niedosłuch (dziecko z aparatem słuchowym), dziecko z autyzmem.

W ramach projektu:

 • Psycholog przedszkolny rozmawia z dziećmi;
 • Dzieci układają puzzle i memory przedstawiające dzieci z niepełnosprawnościami;
 • Czytamy książeczki i wiersze o tematyce dzieci z niepełnosprawnościami;
 • Kolorujemy rysunki z dziećmi z niepełnosprawnościami;
 • Oglądamy zdjęcia i filmy z dziećmi z niepełnosprawnościami (omawiamy z dziećmi).