WSPÓLNIE MOŻEMY RATOWAĆ ŚWIAT MAŁYMI KROKAMI SUPERBOHATERÓW

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

MISIEK W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE FAST HEROES – WE WSPÓŁPRACY

UCZYMY SIĘ RATOWAĆ ŻYCIE ! – INDYWIDUALNE SZKOLENIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W MIŚKU PROWADZONE PRZEZ NASZĄ PIELĘGNIARKĘ IWONĘ BARAN

Kampania Superbohaterów Załogi Fast wykorzystuje entuzjazm dzieci do nauki i dzielenia się informacjami aby zwiększać świadomość w zakresie odpowiedniego postępowania ratującego życie najbliższych i potrzeby szybkiego działania, szczególnie uwzględniając dziadków, a także rozwijającą empatię u dzieci pokazującą im w jakich codziennych sytuacjach ktoś może potrzebować ich pomocy.

Dzieci MIŚKA odważnie podchodzą do tematu pomocy i ratowania drugiego człowieka, przygotowujemy dziecko na wiele zdarzeń losowych w których trzeba wykazać się szybką reakcją i wiedzą merytoryczną w udzielaniu pierwszej pomocy,

wspieramy dzieci od najmłodszych lat, kształtujemy ich postawy w temacie pomagania drugiemu człowiekowi, motywujemy do wezwania i udzielania pierwszej pomocy.

Dziecko potrafi zadbać o własne bezpieczeństwo i innych, prawidłowo wezwać pomoc, wykonać prawidłowo pozycję boczną, ocenić podstawowe parametry życiowe, zaopatrzyć rany, prawidłowo postępować w wybranych stanach nagłych, udzielić pierwszej pomocy w stanie nagłym w dobie pandemii COVID-19

To dzieci i młodzież najczęściej podejmują się udzielania pierwszej pomocy, potwierdzają to lekarze i ratownicy medyczni, którzy po wezwaniu dojeżdżają na miejsce wypadku.

Mamy nadzieję, że prowadzone szkolenia pozwolą dzieciom zaznajomić się z problematyką udzielania pierwszej pomocy i gotowości jej niesienia.