Wychowanie fizyczne cd.

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

W dniu 29 maja 2017r. w ramach projektu edukacyjnego „zdrowie fizyczne dziecka”, we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu

Instytutem Kultury Fizycznej Starsza Grupa Przedszkolna uczestniczy w cyklicznych zajęciach wychowania fizycznego.

Zajęcia z dziećmi prowadzą studenci III roku Wychowania Fizycznego pod okiem trenera Piotra Dobosza.