ZACZYNAMY PROJEKT EDUKACYJNY DOBRO CZYŃ CAŁY ROK

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

STWORZYLIŚMY PLAKAT „GÓRA GROSZA” KTÓRY NAWIĄZUJE DO NAUKI OSZCZĘDZANIA BO ŚRODKI BĘDĄ NAM POTRZEBNE DO DZIELENIA SIĘ Z BARDZIEJ POTRZEBUJĄCYMI ZAKUPU KARMY I ZABAWEK DLA PIESKÓW I ZEBRANIE ŚRODKÓW NA REHABILITACJĘ DLA NASZYCH PRZYJACIÓŁ ZE ŚRODOWISKA LOKALNEGO.

 NASZE ZADANIA:

  • W JAKI SPOSÓB KSZTAŁTOWAĆ U DZIECI ZDOLNOŚĆ DO ZACHOWAŃ PROSPOŁECZNYCH?
  • W JAKI SPOSÓB MOŻNA ANGAŻOWAĆ DZIECI PRZEDSZKOLNE W DZIAŁANIA NA RZECZ INNYCH OSÓB?
  • JAK WDRAŻAĆ MAŁE DZIECI W DZIAŁANIA CHARYTATYWNE? (DZIECI BIORA UDZIAŁ W AKCAJCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE,
  • W JAKIEGO RODZAJU AKCJACH DOBROCZYNNYCH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ PRZEDSZKOLAKI?
  • JAKI KORZYŚCI PŁYNĄ Z DOBROCZYNNOŚCI?
  • DOŚWIADCZYĆ ABY POJĄĆ.

ROZWOJOWY NATURALNY EGOIZM U DZIECKA JEST NATURALNY

I POTRZEBNY. NASZYM CELEM JEST ZWRÓCENIE UWAGI DZIECKA NA WYCHODZENIE Z TEGO ROZWOJOWEGO EGOIZMU. ZALEŻY NAM, ABY DZIECI POTRAFIŁY DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI, ABY BYŁY WRAŻLIWE NA KRZYWDĘ ORAZ NA POTRZEBY INNYCH OSÓB, KOLOKWIALNIE MÓWIĄC, ŻEBY NIE WYROSŁY NA EGOISTÓW I SAMOLUBÓW. POMOC ŚWIADCZONA  PRZEZ PRZEDSZKOLAKI BĘDZIE POLEGAŁA NA MOTYWOWANIU ICH DO ZACHOWAŃ POMOCOWYCH Z ZACHOWANIEM EMPATII, UMIEJĘTNOŚCI STAWIANIA SIĘ W POZYCJI INNEJ OSOBY I WYOBRAŻANIA SOBIE JEGO ODCZUĆ. W MIARĘ DORASTANIA DZIECKO PRZYJMUJE WARTOŚCI I MODELE POMAGANIA, PRZEKAZYWANE PRZEZ DOROSŁYCH I PEWNEGO DNIA JE UWEWNĘTRZNIA, CZYLI UZNAJE ZA SWOJE. WTEDY ZACZYNA DOKONYWAĆ WŁASNYCH WYBORÓW I KIEROWAĆ SIĘ WŁASNYMI WARTOŚCIAMI.

ZACHĘCAMY RODZICÓW DO UDZIAŁU W TYM PROJEKCIE POPRZEZ:

  • ROZMOWY Z DZIECKIEM, AKTYWNEGO SŁUCHANIA I STWORZENIA WARUNKÓW DO REALIZACJI ZADAŃ

ZWI ĄZANYCH Z PROJEKTEM /CZYNIENIA DOBRA/

  • ZADANIEM DZIECKA BĘDZIE UDZIAŁ W CZYNIENIU DOBRA I POCHWALENIA SIĘ TYM Z RODZINĄ I RÓWIEŚNIKAMI I WRZUCENIA DO SKARBONKI /COŚ ZE SWOICH OSZCZĘDNOŚCI/ A TAKŻE PROWADZENIA ROZMÓW Z BLISKIMI O SCHRONISKU I WSPÓLNE SZUKANIE ICH DOMÓW
  1. PAŹDZIERNIK/LISTOPAD SKUPIMY SIĘ NA CZWORONOŻNYCH PRZYJACIOŁACH I NIESIENIU IM POMOCY/ ZBIERAMY KARMĘ I ZABAWKI DLA PUPILI/ Będziemy w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu. Wysłuchamy prelekcji na temat funkcjonowania schroniska i niesienia bezwarunkowej pomocy bezdomnym zwierzętom. Celem jest uwrażliwienie dzieci na problemy i potrzeby zwierząt, a także pomaganie. Wspólnie z właścicielami Schroniska dzieci MIŚKA wolontariuszami w sprawie!

 Dzieci wspólnie w MIŚKU i z bliskimi w rodzinach będą szukać adopcyjnych rodzin.

UWAGA!

Jeśli znajdziemy choćby jeden ciepły dom dla czworonożnego przyjaciela ze schroniska to będziemy szczęśliwi  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mamy całą nadzieję, że otworzymy wiele serc i nowych ciepłych domów :)

 

  1. GRUDZIEŃ – W KLIMACIE ŚWIĄT OBDARUJEMY PREZENTEM DWÓCH CUDOWNYCH MŁODYCH MĘŻCZYZN ZE ŚRODOWISKA LOKALNEGO. ROZPOCZYNAMY JUŻ TERAZ ZBIÓRKĘ ŚRODKÓW.

 Pragniemy spotkać się po raz kolejny z naszymi przyjaciółmi Krzysztofem (po wypadku i Dariuszem (czterokończynowe porażenie mózgowe) poruszającymi  się na wózkach inwalidzkich. MISIEK jest z nimi w stałym kontakcie! Ich marzenia zostały ograniczone a wiele z nich legło w gruzach. Po raz kolejny chcemy wesprzeć ich kosztowne leczenie i rehabilitację poprzez przekazanie im zebranych środków. 

 

DZIECI MIŚKA  ZAPROSZĄ TYCH GOŚCI NA: „KONCERT BOŻONARODZENIOWY” Rozmawiamy z dziećmi  o savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością. Goście wspólnie z dziećmi wysłuchają Koncertu i będą mogli porozmawiać z dziećmi. Opowiedzą o problemach, nieustannej walce  w dochodzeniu do pełnosprawności, ogromnych kosztach rehabilitacji i pojawiających się sukcesach  w rehabilitacji, marzeniach i planach na przyszłość.

Poprzez empatię, serdeczność, klimat świąt, czynienie dobra, Nasze Dzieci  wręczą zebrane środki na rehabilitację.