Język angielski

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Obowiązkowy język angielski:
Obowiązkowe codzienne lekcje języka angielskiego z lektorem. Jest przystosowany do wieku przedszkolnego, obejmuje on nie tylko zajęcia z lektorem, ale posługiwanie się językiem angielskim na co dzień w formie zabaw, piosenek, wierszyków. Tu dzieci wzrastają w atmosferze języka angielskiego. Zabawy, zadania, czynności wykonywane w ciągu dnia są integrowane językiem angielskim.

lektorzy języka angielskiego:
mgr Izabela Mirek
mgr Magdalena Podstawska