Warsztaty plastyczne

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Pamiętając, że dziecko to osobowość i nie można go zadowolić byle czym, pragnę aby poprzez zajęcia plastyczne potrafiło wyrazić siebie, swoje pragnienia, emocje.

Zajęcia plastyczne dla niektórych dzieci mogą być terapią, dla innych realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, ale dla wszystkich dzieci powinny być znakomitą zabawą.

Zamierzone umiejętności, które wychowanek osiągnie w wyniku realizowania warsztatów:

Dziecko:

  • Wykorzystuje bogatą wyobraźnię do tworzenia prac plastycznych;
  • Poznaje kolory (najpierw podstawowe a na dalszym etapie pochodne);
  • Nazywa kolory;
  • Uwzględniając przedział wiekowy – polepsza swą sprawność motoryczną w zakresie motoryki małej, np.: trzylatek rysuje kwadraty i koła, czterolatek rysuje człowieka, który ma ręce, nogi i głowę, pięciolatek rysuje postać człowieka uwzględniając różne szczegóły;
  • Poznaje narzędzia plastyczne;
  • Poznaje techniki plastyczne;
  • Chętnie łączy ze sobą różne techniki;
  • Pokazuje uczucia w pracach plastycznych;
  • Stara się dbać o estetykę pracy np.: nie wychodząc za linie (pięciolatek).