Zajęcia sportowe

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Zajęcia sportowe
Ruch, zabawa i sport w Przedszkolu “Misiek” będą ukierunkowane na następujące cele:

  1. Wychodzić naprzeciw elementarnej potrzebie poruszania się i rozładowania energii
  2. Zapewnić dzieciom radość podczas gier i zabaw,
  3. Umożliwiać rozwój fizyczno-motoryczny,
  4. Rozwijać pozytywny stosunek do siebie samego, swego ciała i umiejętności.

Klaudia Kulig
Anna Orłowska