Zajęcia Informatyczne w MIŚKU!…

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Zajęcia Informatyczne w MIŚKU!…

Brawa!!!…👏👏👏.

Tak! MISIEK Zapewnia Wysokiej Jakości Kształcenie!…👍👍👍.

Z ogromnym zapałem  dzieci uczestniczą  w zajęciach z Informatyki!…

Efektywnie! zajęcia  prowadzi zawodowiec,praktyk

mgr Inż.Jacek Kwit! …

Dziękujemy!…👍.

Tak! Rozwijamy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne przy świadomym wykorzystaniu narzędzi i metod informatycznych!…🤔😊😲🤓💝.

Krystyna Gurba Dyrektor Przedszkoli i Żłobków MISIEK

Jacek Kwit -Informatyk w MIŚKU

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję że dzieci opanowały w znacznej części zakres wiedzy i umiejętności określonym programem nauczania przedmiotu informatyka dla klasy I, sprawnie posługują się zdobytymi wiadomościami. Pracują samodzielnie w zakresie zadań mniej teoretycznie bardziej praktycznie.

Wykonanie prostego rysunku w programie Paint, wstawiania gotowych kształtów, wypełniania kształtów kolorem, powiększania i pomniejszania kształtów, przesuwania kształtów na dowolne miejsce. Korzystanie z przycisku Minimalizuj na pasku tytułu programu.

Zapisywanie plików. Znają i stosują podstawowe polecenia programu środowiska programistycznego Baltie, Wykonują proste rysunki w programie Baltie w trybie czarodziej. Potrafią wykonać rysunek postaci, a następnie animację w Pivot Animator. Rozwiązują z duża wprawą ćwiczenia matematyczne w aplikacji 2+2.