Zakończenie projektu edukacyjnego WODA-ostatniego z 4 żywiołów

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Działania edukacyjne poparte były obserwacją i osobistym doświadczeniem.
Mali badacze budowały w sobie poczucie współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
W porozumieniu z Sądeckimi Wodociągami, w Przedszkolu Misiek uczestniczyliśmy w prelekcji i wycieczce o charakterze prezentacji trwającej 45 minut w ramach programu „Akademia Wodnika” prowadzonej przez specjalistów zakładu uzdatniania wody. Podczas jej trwania dzieci nasze zapoznały się z procesem uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków a także pokrótce z funkcjonowaniem obu obiektów Zakładu Uzdatniania Wody w Starym Sączu oraz Oczyszczalni Ścieków w Wielopolu.
Po prelekcji grupa z oddziału starszaków zwiedziła Zakład Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalnię. Tematy z realizowane w tym zakresie to: „Szlakiem wody”, „Woda magiczna substancja”, „Procesy oczyszczania ścieków” , „Jak uzyskujemy wodę pitną”,
„W jaki sposób zwracamy rzece czystą wodę”.

Wycieczka przebiegała następująco:

  • ujęcie brzegowe nad rzeką Dunajec
  • teren basenów infiltracyjnych wraz ze studniami infiltracyjnymi
  • hala filtrów piaskowych
  • ozonownia
  • hala filtrów węglowych
  • dyspozytornia