ZAPYTANIE OFERTOWE dot. Żłobka w Żeleźnikowej Wielkiej

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Prace remontowo-adaptacyjne Żłobka w Żeleźnikowej Wielkiej.

Termin i daty złożenia zapytań ofertowych 15dni – od 9.04-24.04.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Prace remontowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Specyfikacja zamówienia