ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2018 – Nowy Sącz

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Upublicznione dnia 1.08.2018 r. na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.przedszkole-misiek.pl/ a także w biurze projektu: ul. Zakładników 11 33-300 Nowy Sącz.

Dotyczący projektu ”KREATYWNY I TWÓRCZY ROZWÓJ DZIECKA W ŻŁOBKU MISIEK”
RPMP.08.05.00-12-0137/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

Protokołu-10-2018

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oswiadczenie o braku powiazaz kapitalowych i osobowych

Załącznik nr 3 -Oswiadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Specyfikacja zamówienia

Zapytanie ofertowe nr 10_2018