Zarządzenie Dyrektora w sprawie opłat w Żłobku za miesiąc Maj 2020

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Drodzy Rodzice,

z uwagi na trwający stan pandemii Covid-19, której skutki dotykają nas wszystkich, uprzejmie informuję, że opłata za żłobek (czesne) w miesiącu maju 2020 roku zostaje obniżona i wynosi :
dwieście pięćdziesiąt zł za jedno dziecko
sto zł za drugie i każde kolejne dziecko.
Opłatę należy uiszczać przelewem na znane Państwu, dotychczasowe konto bankowe. W tytule przelewu proszę podać tak jak dotychczas: imię i nazwisko dziecka, grupę do której dziecko uczęszcza oraz adnotację „opłata za maj 2020”.

z poważaniem
Krystyna Gurba – dyrektor

pobierz załącznik