Zdrowie fizyczne dziecka

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

W RAMACH PROJEKTU EDUKACYJNEGO „ZDROWIE FIZYCZNE DZIECKA”,WE WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĄ ZAWODOWĄ W NOWYM SĄCZU INSTYTUTEM KULTURY FIZYCZNEJ ODZIAŁ ZEROWY I STARSZA GRUPA PRZEDSZKOLNA UCZESTNICZĄ W ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ CYKLICZNIE.

ZAJĘCIA Z DZIEĆMI PROWADZĄ STUDENCI III ROKU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO POD OKIEM TRENERA PIOTRA DOBOSZA.

Przebieg zajęć:

  • prelekcja nt. „Wpływ sportu na zdrowie”
  • ćwiczenia gimnastyczne „tunel lekkoatletyczny”
  • pokaz sztuk walki – prowadzić będzie trener sztuk walki Piotr Dobosz

RODZICÓW PROSIMY O PRZYGOTOWANIE STROJÓW GIMNASTYCZNYCH
Z OBUWIEM GIMANASTYCZNYM, PLECAKÓW.