OBSERWACJA ZAJĘĆ DYREKTORA POŁĄCZONA Z DOKONANIEM OCENY PRACY NAUCZYCIELA W ODDZIALE STARSZAKÓW

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

OBSERWACJA ZAJĘĆ DYREKTORA POŁĄCZONA Z DOKONANIEM OCENY PRACY NAUCZYCIELA W ODDZIALE STARSZAKÓW – DZIECIĘCA MATEMATYKA pn. MATEMATYKA JEST PROSTA