Bezpieczeństwo

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Dbamy o stworzenie optymalnych warunków zapewniających poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Budynek spełniający najwyższe wymogi budowlane ,p/poż. i sanitarne. Dzieci mają zapewnione pełne bezpieczeństwo. Budynek zabezpieczony pełnym monitoringiem,wejście chronione jest drzwiami otwieranymi przez domofon co powoduje iż do budynku nie wejdzie nikt z zewnątrz nie proszony .Dzieci wydawane są do domu osobiście przez opiekuna grupy na podstawie opracowanych wspólnie z Rodzicami procedur dotyczących odbioru dzieci.