Kadra

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Szanowni Państwo rozpoczęliśmy rok szkolny 2020/2021

To bardzo ważny czas nie tylko dla dzieci ale i dla nas wszystkich. Nasza wspólna praca, zaangażowanie i wsparcie dziecka są kluczowe dla efektywności naszej wspólnej pracy. Życzmy sobie wspólnie udanego roku, pełnego sukcesów dydaktycznych i wychowawczych.

Krystyna Gurba

mgr Krystyna Gurba Dyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną

temat pracy lic.: Diagnostyczne i terapeutyczne kompetencje nauczyciela wychowania  przedszkolnego

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie
Pedagogika Wczesnoszkolna

temat pracy mgr: Rola przedszkola w procesie przygotowana dziecka do podjęcia nauki  szkolnej

Studia podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Organizacja i zarządzanie oświata
Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w  Nowym Sączu Psychologia Kliniczna
Psychologia osobowości
mgr Karolina Gurba-Berowska Dyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK/
oddział Klasztorna
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna” IGNATIANUM”
w Krakowie
Organizacja i zarządzanie oświatą

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna “IGNATIANUM”
w Krakowie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Opieka nad dzieckiem
Iwona Baran Wicedyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK d/s pracowniczych
Pielęgniarka dyplomowana w Przedszkolu i Żłobku
Medyczne Studium Pomaturalne Wydział Pielęgniarstwa w Nowym Sączu Stany zagrożenia życia. Reanimacja, resuscytacja
krążeniowo – oddechowa dzieci
i dorosłych
Szczepienia ochronne dzieci i dorosłych
Mgr inż. Anna Motak Dietetyk i planowanie żywienia w Przedszkolu i Żłobku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Nauk o Żywności
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych i Nauk Medycznych
Technologia żywności
Dietetyka i planowanie żywienia

Nauczyciele poszczególnych grup w Przedszkolu

Z dniem 1 września 2020 obowiązki nauczycieli i specjalistów
w poszczególnych grupach przyjmują:

Grupa Maluszków
1. Nauczyciel Wychowawca mgr Urszula Kierc
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Pedagogika Sołeczno-opiekuńcza
2. Nauczyciel mgr Agata Zygmunt
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Krakowska Akademia im.  A. Frycza Modrzewskiego  w Krakowie

Krakowska Akademia im.  A. Frycza Modrzewskiego  w Krakowie

Pedagogika Resocjalizacyjna

Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna

Grupa Maluchów

1. Nauczyciel Wychowawca mgr Mróz Justyna
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego
Wychowawca
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym SączuPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym SączuWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
Edukacja przedszkolne i wczesnoszkolna

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Diagnoza i terapia pedagogiczna

2. Nauczyciel mgr  Małgorzata Harnik
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Państwowa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gorlicach

Wychowanie fizyczne z uprawnieniami do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Wychowanie Przedszkole i wczesnoszkolne

Grupa Średniaków

1. Nauczyciel Wychowawca mgr Angelika Malinowska
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Państwowa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Państwowa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna  w Brzegu

Edukacja Przedszkola i Wczesnoszkolna

Wychowanie Przedszkole i wczesnoszkolne

Diagnoza i terapia pedagogiczna

2. Nauczyciel mgr Paulina Stanek
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa                w Nowym Sączu

Edukacja Przedszkola z Terapią Pedagogiczną

Edukacja Przedszkola i Wczesnoszkolna

Grupa Starszaków:

1. Nauczyciel Wychowawca mgr Joanna Zając
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego
Wychowawca
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Nauczanie Początkowe z muzyką

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

2.Nauczyciel mgr Marcella Festosi Guida
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Edukacja Przedszkola i Wczesnoszkolna

Psychologia Kliniczna

Oddział Zerowy

1. Nauczyciel Wychowawca mgr Klaudia Kulig
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego
Wychowawca
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Uniwersytet Pedagogiczny Kraków

Wychowanie Przedszkolne z terapią pedagogiczną

Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji

2. Nauczyciel mgr Joanna Rams
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Edukacja Przedszkola i Wczesnoszkolna

Edukacja Przedszkola i Wczesnoszkolna

Specjaliści w roku szkolnym 2020/2021
1.Psycholog mgr Angelika Nrdeca
Lektor j.angielskiego w przedszkolu
Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym- potwierdzona certyfikatem CAE (Certificate in Advanced English)
Wyższa Szkoła Biznesu- National
Louis University w Nowym Sączu
PWSZ w Nowym Sączu
Psychologia kliniczna i osobowości
Przygotowanie pedagogiczne
Szkolenie z zakresu psychoterapii dziecka
2. Lektor j. angielskiego mgr Karolina Szlaga
Lektor j.angielskiego w przedszkolu
Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Uniwersytet Jagielloński
    Nauczanie początkowe z językiem angielskim
Edukacja wczesnoszkolna
Oligofrenopedagogika w edukacji i   rewalidacji dzieci z niepełnosprawnościami
3. Lektor j. angielskiego mgr Magdalena Podstawska
Lektor języka angielskiego
w przedszkolu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączy
Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie
Nauczanie początkowe
z językiem angielskim
Edukacja wczesnoszkolna
4. Pedagog Terapeuta mgr Krzysztof Kościółek
   Oligofrenopedagogika Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej
Studia kwalifikacyjne
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pedagog-terapeuta
5. Pedagog specjalny dr Elżbieta Lubińska-Kościółek
    Pedagog specjalny Uniwersytet Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny
Oligofrenopedagogika
Terapia pedagogiczna
uzyskanie tytułu doktora
pracownik naukowy Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie
v-ce dyrektor Centrum Naukowo
Badawczego przy Uniwersytecie
Pedagogicznym “PROFUTURO”
6. Logopeda mgr Zofia Cieślewicz
    Logopeda Akademia Ignacianum w Krakowie
UMCS w Lublinie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sącz
Logopedia korekcyjna
Oligofrenopedagogika
7. Neurologopeda, logopeda  mgr Lidia Czop-Więcek
Logopeda, neurologopeda Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wyższa szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wyższa szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Logopedia

Neurologopedia

Filologia Polska

Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej

Pedagog ze specjalnością diagnoza i terapia pedagogiczna

 8. Robotyka i Automatyka mgr inż. Jakub Zagórowski
 9. Informatya i Matematyka mgr inż. Jacek Kwit
10.  Rytmika mgr Magdalena Makowska
Nauczyciel muzyki i rytmiki Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowym Sączu
Akademia Muzyczna w Katowicach
Studio Kreacji Głosu Warszawa
Śpiew solowy,
Rytmika i przedmioty teoretyczno-muzyczne,
Emisja głosu
11. Katecheza mgr Zofia Cieślewicz
Nauczyciel katechezy Akademia Ignacianum w Krakowie
UMCS w Lublinie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Pedagogika religijna
Logopedia korekcyjna
Oligofrenopedagogika
12. Nauczyciel Wychowania Fizycznego mgr Monika Woźniak
Nauczyciel
Wychowania Fizycznego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Uniwersytet Rzeszowski
Pedagogika, wychowanie fizyczne z odnową biologiczną
Wychowanie fizyczne, uprawnienia do prowadzenia zajęć o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym

Żłobek

Iwona Baran Pielęgniarka dyplomowana w Przedszkolu i Żłobku
Wicedyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK d/s pracowniczych
Medyczne Studium Pomaturalne Wydział Pielęgniarstwa w Nowym Sączu Stany zagrożenia życia. Reanimacja, resuscytacja krążeniowo – oddechowa dziecii dorosłych
Szczepienia ochronne dzieci i dorosłych
mgr Magdalena Podstawska Nauczyciel w Żłobku Lektor języka angielskiego
w Żłobku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączy
Uniwersytet Jagielloński Krakowie
Nauczanie początkowe
z językiem angielskim
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Izabela Gawlikowska Opiekunka dziecięca
w Żłobku
PWSZ w Nowym Sączu
Uniwersytet Jagielloński
Opieka nad dzieckiem
Pedagogika społeczno-opiekuńcza
mgr Beata Jurkowska Opiekunka dziecięca
w Żłobku
Uniwersytet pedagogiczny
w KrakowiePWSZ w Nowym Sączu
Pedagogika specjalna: Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna

Pedagogika: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Kmak Opiekunka dziecięca
w Żłobku
Uniwersytet Rzeszowski
w RzeszowieUniwersytet Rzeszowski
w Rzeszowie
Pedagogika Opiekuńczo-wychowawcza

Socjologia

mgr Małgorzata   Czarnecka Opiekunka dziecięca
w Żłobku
Akademia Ignatianum w       Krakowie Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza

mgr Katarzyna Dyrek  Opiekunka dziecięca
w Żłobku
Uniwersytet Opolski
w Opolu
Pedagogika Opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna
mgr Joanna Iwańska Opiekunka dziecięca
w Żłobku
Uniwersytet Pedagogiczny
w KrakowieWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
Pedagogika społeczno-opiekuńcza z Pedagogiką Szkolna
Pedagogika Elementarna Edukacja Przedszkla i Wczesnoszkolna
mgr Monika Skrężyna Nauczyciel/logopeda Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Logopedia i terapia pedagogiczna