Kadra

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Szanowni Państwo rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2020.

To bardzo ważny czas nie tylko dla dzieci ale i dla nas wszystkich. Nasza wspólna praca, zaangażowanie i wsparcie dziecka są kluczowe dla efektywności naszej wspólnej pracy. Życzmy sobie wspólnie udanego roku, pełnego sukcesów dydaktycznych i wychowawczych.

Krystyna Gurba

mgr Krystyna Gurba

 

Dyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną.

Temat pracy lic. Diagnostyczne
i terapeutyczne kompetencje nauczyciela wych. przedszkolnego.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Pedagogika wczesnoszkolna, temat pracy mgr.: Rola przedszkola w procesie przygotowania dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
Studia podyplomowe PWSZ Nowy Sącz Organizacja i zarządzanie oświatą
Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University Psychologia Kliniczna

Psychologia Osobowości

2017-2022

mgr Karolina Gurba-Berowska Dyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK, oddział Klasztorna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Zawodowa w Nowym Sączu Organizacja i zarządzanie oświatą
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna” IGNATIANUM”
w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna “IGNATIANUM”
w Krakowie
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Opieka nad dzieckiem
 

Iwona Baran

Wicedyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK d/s pracowniczych
Pielęgniarka dyplomowana w Przedszkolu i Żłobku
Medyczne Studium Pomaturalne Wydział Pielęgniarstwa w Nowym Sączu Stany zagrożenia życia. Reanimacja, resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci
i dorosłych
Szczepienia ochronne dzieci i dorosłych
Mgr inż. Anna Motak Dietetyk i planowanie żywienia w Przedszkolu i Żłobku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Nauk o Żywności
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych i Nauk Medycznych
Technologia żywności
Dietetyka i planowanie żywienia

Nauczyciele poszczególnych grup w Przedszkolu

Z dniem 1 września 2019 obowiązki nauczycieli i specjalistów
w poszczególnych grupach przyjmują:

Grupa Maluszków

1. Nauczyciel Wychowawca mgr Aleksandra Żelazko
Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wychowawca

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Akademia Ignatianum

Opieka nad dzieckiem

Wychowanie pedagogiczne

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Nauczyciel wychowania przedszkolnego Wychowawca Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
Edukacja przedszkolne i wczesnoszkolna

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Diagnoza i terapia pedagogiczna

2. Nauczyciel mgr Kamila Sowa
Nauczyciel wychowania przedszkolnego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA

Logopedia i terapia pedagogiczna

Logopedia

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Grupa Średniaków
1. Nauczyciel Wychowawca mgr Angelika Malinowska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego Wychowawca Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Państwowa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Diagnoza i terapia pedagogiczna

 

2. Nauczyciel lic. Agnieszka Bodziony
Nauczyciel wychowania przedszkolnego Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wychowanie przedszkolne

Opieka nad dzieckiem

Grupa Starszaków:

1. Nauczyciel Wychowawca mgr Joanna Zając
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Wychowawca
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Wszechnica świętokrzyska w Kielcach
Nauczanie początkowe z muzyką

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

2. Nauczyciel mgr Małgorzata Harnik
 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Państwowa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gorlicach

Wychowanie fizyczne z uprawnieniami do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Wychowanie Przedszkolne i wczesnoszkolne
Oddział Zerowy
1. Nauczyciel Wychowawca mgr Klaudia Kulig
Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wychowawca

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wychowanie Przedszkolne z terapią pedagogiczną
Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji
2. Nauczyciel mgr Karolina Szlaga
Nauczyciel wychowania przedszkolnego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Uniwersytet Jagielloński Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
Nauczanie początkowe z językiem angielskim

Edukacja wczesnoszkolna

Oligofrenopedagogika w edukacji i rewalidacji dzieci z niepełnosprawnościami

  1. Nauczyciel mgr Natalia Szabla
Nauczyciel wychowania przedszkolnego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Edukacja Wczesnoszkolna i przedszkolna

Specjaliści w roku szkolnym 2019/2020

1.Psycholog mgr Angelika

Lektor j. angielskiego

w przedszkolu Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym- potwierdzona certyfikatem CAE (Certificate in Advanced English)

Wyższa Szkoła Biznesu-

National Louis University

w Nowym Sączu
PWSZ w Nowym Sączu

Psychologia kliniczna i osobowości
Przygotowanie pedagogiczne
Szkolenie z zakresu psychoterapii dziecka
2. Lektor j. angielskiego mgr Karolina Szlaga
Lektor j. angielskiego w przedszkolu
Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Uniwersytet Jagielloński
 

Nauczanie początkowe z językiem angielskim
Edukacja wczesnoszkolna
Oligofrenopedagogika w edukacji i rewalidacji dzieci z niepełnosprawnościami

3. Lektor j. angielskiego mgr Magdalena Podstawska
Lektor języka angielskiego
w przedszkolu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączy
Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie
Nauczanie początkowe
z językiem angielskim
Edukacja wczesnoszkolna
4. Pedagog Terapeuta mgr Krzysztof Kościółek
Oligofrenopedagogika Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej
Studia kwalifikacyjne
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pedagog-terapeuta
5. Pedagog specjalny dr Elżbieta Lubińska-Kościółek
Pedagog specjalny Uniwersytet Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny
Oligofrenopedagogika
Terapia pedagogiczna
uzyskanie tytułu doktora
pracownik naukowy Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie
v-ce dyrektor Centrum Naukowo
Badawczego przy Uniwersytecie
Pedagogicznym “PROFUTURO”
6. Logopeda mgr Zofia Cieślewicz
Logopeda Akademia Ignacianum w Krakowie
UMCS w Lublinie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sącz
Logopedia korekcyjna

Oligofrenopedagogika

7. Rytmika mgr Magdalena Makowska
Nauczyciel muzyki i rytmiki Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowym Sączu

Akademia Muzyczna w Katowicach

Studio Kreacji Głosu Warszawa

Śpiew solowy,

Rytmika i przedmioty teoretyczno muzyczne,

Emisja głosu

8. Katecheza mgr Zofia Cieślewicz
 

Nauczyciel katechezy

Akademia Ignacianum w Krakowie
UMCS w Lublinie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Pedagogika religijna

Logopedia korekcyjna
Oligofrenopedagogika

 

 

9. Nauczyciel Wychowania fizycznego mgr Monika Woźniak
Nauczyciel wychowania fizycznego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Uniwersytet Rzeszowski
Pedagogika, wychowanie fizyczne z odnową biologiczną
Wychowanie fizyczne, uprawnienia do prowadzenia zajęć o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym

ŻŁOBEK:

Iwona Baran Pielęgniarka dyplomowana w Przedszkolu i Żłobku
Wicedyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK d/s pracowniczych
Medyczne Studium Pomaturalne Wydział Pielęgniarstwa w Nowym Sączu Stany zagrożenia życia. Reanimacja, resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci
i dorosłych
Szczepienia ochronne dzieci i dorosłych
mgr Teresa

Dziedzic-Pustułka

Nauczyciel w Żłobku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączy Pedagogika resocjalizacyjna
Opieka nad dzieckiem
mgr Magdalena Podstawska Nauczyciel w Żłobku Lektor języka angielskiego

w Żłobku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączy
Uniwersytet Jagielloński Krakowie

Nauczanie początkowe
z językiem angielskim
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Izabela

Gawlikowska

Opiekunka dziecięca

w żłobku

PWSZ w Nowym Sączu
Uniwersytet Jagielloński
Opieka nad dzieckiem
Pedagogika społeczno-opiekuńcza
mgr Beata

Jurkowska

Opiekunka dziecięca w żłobku Uniwersytet pedagogiczny
w Krakowie
PWSZ w Nowym Sączu
Pedagogika specjalna: Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
Pedagogika: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
mgr Anna

Sroka

Opiekunka dziecięca w żłobku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Filologia niemiecka, translatoryka
Pedagogika. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Czarnecka Opiekunka dziecięca w żłobku Akademia Ignatianum w Krakowie Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza