Kadra

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Szanowni Państwo rozpoczęliśmy rok szkolny 2018/2019.

To bardzo ważny czas nie tylko dla dzieci ale i dla nas wszystkich. Nasza wspólna praca, zaangażowanie i wsparcie dziecka są kluczowe dla efektywności naszej wspólnej pracy. Życzmy sobie wspólnie udanego roku, pełnego sukcesów dydaktycznych i wychowawczych.

Krystyna Gurba

mgr Krystyna Gurba Dyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Studia podyplomowe

Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną.

Pedagogika wczesnoszkolna, temat pracy mgr.: Rola przedszkola w procesie przygotowania dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

Organizacja i zarządzanie oświatą

mgr Karolina Gurba-Berowska Wicedyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK, Pedagog przedszkolny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna”IGNATIANUM” w Krakowie
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna”IGNATIANUM” w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Opieka nad dzieckiem
Iwona Baran Wicedyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK d/s pracowniczych
Pielęgniarka dyplomowana w Przedszkolu i Żłobku
Medyczne Studium Pomaturalne Wydział Pielęgniarstwa w Nowym Sączu Stany zagrożenia życia. Reanimacja, resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci
i dorosłych
Szczepienia ochronne dzieci i dorosłych
Mgr inż. Anna Motak Dietetyk i planowanie żywienia w Przedszkolu i Żłobku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Nauk o Żywności
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Wydział Nauk Spoelcznych i Nauk Medycznych
Technologia żywności
Dietetyka i planowanie żywienia

Nauczyciele poszczególnych grup

Z dniem 1 września 2018r. obowiązki nauczycieli i specjalistów
w poszczególnych grupach przyjmują:

Grupa Maluchów:
1. Wychowawca mgr Angelika Malinowska
Nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Diagnoza i terapia pedagogiczna

 

2. Nauczyciel mgr Marlena Mordarska-Szczecina
Nauczyciel wychowania przedszkolnego Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna “Ignatianum” w Krakowie
Wyższa Szkoła im.Bogdana Jańskiego wydział zamiejscowy w Krakowie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
3. mgr Mróz Justyna

Nauczyciel Wspomagający

Logopeda

Państwowa Wyższa Szkoła zawodowa Nowy Sącz

Uniwersytet Pedagogiczny Kraków

Logopedia i terapia pedagogiczna
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja i Rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Grupa Średniaków

1. Wychowawca mgr Stanisława Tokarczyk
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
wychowawca
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
Polonistyka
Historia
Pedagogika, logopedia przedszkolna i szkolna
Edukacja elementarna. Wychowanie Przedszkolne i Edukacja wczesnoszkolna.
2. Nauczyciel mgr Kinga Klimek
Nauczyciel wychowania przedszkolnego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Akademia Krakowska Kraków
Filologia germańska
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Grupa Starszaków:

1. Nauczyciel wychowawca mgr Joanna Zając
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
wychowawca
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Wszechnica świętokrzyska w Kielcach
Nauczanie Początkowe z muzyką

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

2. Nauczyciel wspomagający mgr Karolina Pękala
Nauczyciel wspomagający
pedagog specjalny
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna “Ignatianum” w Krakowie
Surdopedagogika z pedagogiką wczesnoszkolną i przedszkolną.
OligofrenopedagogikaLogopediaOligofrenopedagogika

Oddział zerowy

1.Wychowawca mgr Klaudia Kulig
Nauczyciel przedszkolny, wychowawca Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 

Wychowanie Przedszkolne
z terapią pedagogiczną
Terapia pedagogiczna
z elementami rewalidacji

 

 

 

2. Nauczyciel mgr Karolina Szlaga
Nauczyciel wychowania przedszkolnego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Uniwersytet Jagielloński
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
Nauczanie początkowe z językiem angielskim

Edukacja wczesnoszkolna

Oligofrenopedagogika w edukacji i rewalidacji dzieci z niepełnosprawnościami

Specjaliści w roku szkolnym 2018/2019

1. Psycholog mgr Angelika Ndreca
Psycholog
Lektor j.angielskiego w przedszkolu
Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym- potwierdzona certyfikatem CAE (Certificate in Advanced English)
Wyższa Szkoła Biznesu- National Louis University w Nowym Sączu
PWSZ w Nowym Sączu
Psychologia kliniczna i osobowości
Przygotowanie pedagogiczne
Szkolenie z zakresu psychoterapii dziecka
2. Lektor j. angielskiego mgr Karolina Szlaga
Lektor j.angielskiego w przedszkolu
Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Uniwersytet Jagielloński
Nauczanie początkowe z językiem angielskim
Edukacja wczesnoszkolna
Oligofrenopedagogika w edukacji i rewalidacji dzieci z niepełnosprawnościami
3. Lektor j. angielskiego mgr Magdalena Podstawska
Lektor języka angielskiego w przedszkolu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączy
Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie
Nauczanie początkowe
z językiem angielskim
Edukacja wczesnoszkolna
4. Pedagog Terapeuta mgr Krzysztof Kościółek
Oligofrenopedagogika Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej
Studia kwalifikacyjne
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Uniwersytet Jagieloński w Krakowie
Pedagog-terapeuta
5. Pedagog specjalny dr Elżbieta Lubińska-Kościółek
Pedagog specjalny Uniwersytet Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny
Oligofrenopedagogika
Terapia pedagogiczna
uzyskanie tytułu doktora
pracownik naukowy Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie
v-ce dyrektor Centrum Naukowo
Badawczego przy Uniwersytecie
Pedagogicznym “PROFUTURO”
6. Logopeda mgr Paulina Ogorzały-Śliwa
Neurologopeda Uniwersytet Jagielloński
Akademia pedagogiczna Kraków
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Logopedia
Neurologopedia
7. Rytmika mgr Joanna Zając
Nauczyciel muzyki i rytmiki
Nauczyciel wychowania przedszkonego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Wszechnica świętokrzyska w Kielcach
Nauczanie Początkowe z muzyką

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Rytmika

8. Katecheza mgr Zofia Cieślewicz
Nauczyciel katechezy Akademia Ignacianum w Krakowie
UMCS w Lublinie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Pedagogika religijna

Logopedia korekcyjna
Oligofrenopedagogika

9. Nauczyciel wychowania fizycznego mgr Monika Woźniak
Nauczyciel wychowania fizycznego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Uniwersytet Rzeszowski
Pedagogika, wychowanie fizyczne z odnową biologiczną
Wychowanie fizyczne, uprawnienia do prowadzenia zajęć o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym

ŻŁOBEK:

Iwona Baran Pielęgniarka dyplomowana w Przedszkolu i Żłobku
Wicedyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK d/s pracowniczych
Medyczne Studium Pomaturalne Wydział Pielęgniarstwa w Nowym Sączu Stany zagrożenia życia. Reanimacja, resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci
i dorosłych
Szczepienia ochronne dzieci i dorosłych
mgr Anna Teper Oligofrenopedagog Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
PWSZ w Nowym Sączu Akademia “Ignatianum” w Krakowie
PWSZ w Nowym Sączu
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Opieka nad dzieckiem do 6r.ż.
mgr Teresa Dziedzic-Pustułka Nauczyciel w Żłobku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączy Pedagogika resocjalizacyjna
Opieka nad dzieckiem
mgr Magdalena Podstawska Nauczyciel w Żłobku Lektor języka angielskiego w Żłobku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączy
Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie
Nauczanie początkowe
z językiem angielskim
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Ogorzały Nauczyciel Opiekunka dziecięca w Żłobku Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Małopolskie Centrum Edukacji
School of English in London
Administracja Publiczna i Zarządzanie
Przygotowanie pedagogiczne i Edukacja Wczesnoszkolna
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Aleksandra Żelazko Opiekunka dziecięca w żłobku PWSZ w Nowym Sączu
Akademia Ignatianum w Krakowie
Opieka nad dzieckiem
Wychowanie pedagogiczne
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
mgr Izabela Gawlikowska Opiekunka dziecięca w żłobku PWSZ w Nowym Sączu
Uniwersytet Jagielloński
Opieka nad dzieckiem
Pedagogika społeczno-opiekuńcza
mgr Beata Jurkowska Opiekunka dziecięca w żłobku Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie
PWSZ w Nowym Sączu
Pedagogika specjalna: Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
Pedagogika: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
mgr Anna Jasińska-Popardowska Opiekunka dziecięca w żłobku
wychowawca
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Akademia Ignatianum w Krakowie
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
Pedagogika specjalna, praca kulturalno-oświatowa
Kulturoznawstwo, medioznawstwo
Opieka nad dzieckiem
Edukacja elementarna.
Edukacja Przedszkolna i wczesnoszkolna.
mgr Anna Sroka Opiekunka dziecięca w żłobku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Filologia niemiecka, translatoryka
Pedagogika. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
mgr Teresa Błaszczyk Opiekunka dziecięca w żłobku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną
Pedagogika społeczno-opiekuńcza