Kadra

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Szanowni Państwo rozpoczęliśmy rok szkolny 2022/2023
To bardzo ważny czas nie tylko dla dzieci ale i dla nas wszystkich. Nasza wspólna praca, zaangażowanie i wsparcie dziecka są kluczowe dla efektywności naszej wspólnej pracy. Życzmy sobie wspólnie udanego roku, pełnego sukcesów dydaktycznych i wychowawczych.

Krystyna Gurba

 

mgr Krystyna Gurba Psycholog, Pedagog Dyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną temat pracy lic.: Diagnostyczne i terapeutyczne kompetencje nauczyciela wychowania przedszkolnego
Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie
Pedagogika Wczesnoszkolna temat pracy mgr: Rola przedszkola w procesie przygotowana dziecka do podjęcia nauki szkolnej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Organizacja i zarządzanie oświata
Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu Psychologia Kliniczna
Psychologia osobowości temat pracy dyplomowej: Psychologiczne Uwarunkowania Sukcesu w Zawodzie Nauczyciela.
mgr Karolina Gurba-Berowska Dyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK/
oddział Klasztorna
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Organizacja i zarządzanie oświatą
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna” IGNATIANUM” w Krakowie Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna” IGNATIANUM” w Krakowie Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Opieka nad dzieckiem
Iwona Baran Wicedyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK d/s pracowniczych
Pielęgniarka dyplomowana w Przedszkolu i Żłobku
Medyczne Studium Pomaturalne Wydział Pielęgniarstwa w Nowym Sączu Stany zagrożenia życia. Reanimacja, resuscytacja
krążeniowo – oddechowa dzieci
i dorosłych
Szczepienia ochronne dzieci i dorosłych
Mgr inż. Anna Motak Dietetyk i planowanie żywienia w Przedszkolu i Żłobku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Nauk o Żywności
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych i Nauk Medycznych
Technologia żywności
Dietetyka i planowanie żywienia

Nauczyciele poszczególnych grup w Przedszkolu

Z dniem 1 września 2020 obowiązki nauczycieli i specjalistów
w poszczególnych grupach przyjmują:

Grupa Maluszków

1. Nauczyciel Wychowawca mgr Urszula Kierc
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Pedagogika Sołeczno-opiekuńcza
2. Nauczyciel mgr Agata Zygmunt
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Krakowska Akademia im.  A. Frycza Modrzewskiego  w Krakowie
Krakowska Akademia im.  A. Frycza Modrzewskiego  w Krakowie
Pedagogika Resocjalizacyjna
Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna

Grupa Maluchów

1. Nauczyciel Wychowawca, Oligofrenopedagog  mgr Mróz Justyna
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego
Wychowawca
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Edukacja przedszkolne i wczesnoszkolna
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Edukacja i Rehabilitacja Uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
2. Nauczyciel mgr Paulina Stanek
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Edukacja Przedszkola z Terapią Pedagogiczną
Edukacja Przedszkola i Wczesnoszkolna

Grupa Średniaków

1. Nauczyciel Wychowawca, lic. Agnieszka Bodziony
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego
Wychowawca
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wychowanie Przedszkolne
i Opieka nad dzieckiem
2. Nauczyciel  mgr Angelika Malinowska
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Państwowa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Państwowa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna  w Brzegu
Edukacja Przedszkola i Wczesnoszkolna
Wychowanie Przedszkole i wczesnoszkolne
Diagnoza i terapia pedagogiczna

 Grupa Starszaków

1. Nauczyciel Wychowawca mgr Joanna Zając
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego
Wychowawca
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Nauczanie Początkowe z muzyką
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
2.Nauczyciel, Psycholog  mgr Marcella Festosi Guida
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Edukacja Przedszkola i Wczesnoszkolna
Psychologia Kliniczna

Oddział Zerowy

1. Nauczyciel Wychowawca mgr Klaudia Kulig
Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego
Wychowawca
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Uniwersytet Pedagogiczny Kraków
Wychowanie Przedszkolne z terapią pedagogiczną
Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji
2. Nauczyciel, Lektor Języka Angielskiego mgr Karolina Jarończyk
Lektor
j. angielskiego w Przedszkolu
Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Uniwersytet Jagielloński
Nauczanie początkowe z językiem angielskim
Edukacja wczesnoszkolna
Oligofrenopedagogika w edukacji i rewalidacji dzieci z niepełnosprawnościami
SPECJALIŚCI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
1.Psycholog mgr Marcella Festosi Guida
Psycholog Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Edukacja Przedszkola i Wczesnoszkolna
Psychologia Kliniczna
2. Oligofrenopedagog mgr Justyna Mróz
Oligofrenopedagog Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym SączuPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Edukacja przedszkolne i wczesnoszkolna
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Edukacja i Rehabilitacja Uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
3. Neurologopeda, mgr Lidia Czop-Więcek
Neurologopeda Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wyższa szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wyższa szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Logopedia
Neurologopedia
Filologia Polska
Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej
Pedagog ze specjalnością diagnoza i terapia pedagogiczna
4. Logopeda mgr Monika Skrężyna
Logopedia Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowym Sączu Logopedia i terapia pedagogiczna
5. Specjalista Gimnastyki Korekcyjnej  mgr Monika Woźniak
Nauczyciel Wf i Gimnastyki Korekcyjnej Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowym Sączu
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
Pedagogika, Wychowanie Fizyczne z Odnową Biologiczną, Wychowanie Fizyczne Uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych
6. Robotyka i Automatyka lic. Kamil Ambroży
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
7. Informatyka i Matematyka mgr inż. Jacek Kwit
8. Rytmika mgr Magdalena Makowska
Nauczyciel muzyki i rytmiki Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowym Sączu
Akademia Muzyczna w Katowicach
Studio Kreacji Głosu Warszawa
Śpiew solowy,
Rytmika i przedmioty teoretyczno-muzyczne,
Emisja głosu
9. Katecheza mgr Katarzyna Górowska
Nauczyciel                             Katechezy Katolicki Uniwersytet  Lubelski w Lublinie Teolog z przygotowaniem pedagogicznym

 

10. Nauczyciel Wychowania Fizycznego mgr Monika Woźniak
Nauczyciel
Wychowania Fizycznego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Uniwersytet Rzeszowski
Pedagogika, wychowanie fizyczne z odnową biologiczną
Wychowanie fizyczne, uprawnienia do prowadzenia zajęć o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym
11. Lektor j. angielskiego mgr Magdalena Podstawska
Lektor j. angielskiego w Żłobku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Uniwersytet Jagielloński Krakowie
Nauczanie początkowe z j. angielskim
Edukacja Wczesnoszkolna
 12. Lektor j. angielskiego mgr Karolina Jarończyk
Lektor j. angielskiego w Przedszkolu
Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Uniwersytet Jagielloński
Nauczanie początkowe z językiem angielskim
Edukacja wczesnoszkolna
Oligofrenopedagogika w Edukacji i  Rewalidacji Dzieci z Niepełnosprawnościami

 

ŻŁOBEK

Iwona Baran Pielęgniarka dyplomowana w Przedszkolu i Żłobku
Wicedyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK d/s pracowniczych
Medyczne Studium Pomaturalne Wydział Pielęgniarstwa w Nowym Sączu Stany zagrożenia życia. Reanimacja, resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci dorosłych
Szczepienia ochronne dzieci i dorosłych
mgr Magdalena Podstawska Nauczyciel j. angielskiego w Żłobku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączy
Uniwersytet Jagielloński Krakowie
Nauczanie początkowe
z językiem angielskim
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Izabela Gawlikowska Opiekunka dziecięca
w Żłobku
PWSZ w Nowym Sączu
Uniwersytet Jagielloński
Opieka nad dzieckiem
Pedagogika społeczno-opiekuńcza
mgr Beata Jurkowska Opiekunka dziecięca
w Żłobku
Uniwersytet pedagogiczny
w Krakowie
PWSZ w Nowym Sączu
Pedagogika specjalna: Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
Pedagogika: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Kmak Opiekunka dziecięca
w Żłobku
Uniwersytet Rzeszowski
w Rzeszowie
Uniwersytet Rzeszowski
w Rzeszowie
Pedagogika Opiekuńczo-wychowawcza
Socjologia
mgr Małgorzata Czarnecka Opiekunka dziecięca
w Żłobku
Akademia Ignatianum w Krakowie Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
mgr Katarzyna Dyrek Opiekunka dziecięca
w Żłobku
Uniwersytet Opolski
w Opolu
Pedagogika Opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna
Mgr Anna Sroka Opiekunka      dziecięca
w Żłobku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Filologia Niemiecka, translatoryka
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
mgr Monika Skrężyna Nauczyciel/
logopeda
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Logopedia i terapia pedagogiczna