Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

MUZYCZNY ŚWIAT DZIECKA W ŻŁOBKU MISIEK W/G TEORII PROF E.E.GORDONA czyli AKTYWNA NAUKA JĘZYKA MUZYKI…

Fundusze Europejskie Program Regionalny
…w której podstawą jest przyswajanie dźwięków jako języka komunikacji, który, poprzez odpowiednie kierowanie dzieckiem, staje się dla niego językiem muzyki. Dziecko aktywnie uczy się w tym procesie znaczeń i symboli w systemie muzycznym.
Z czasem, przyswaja je w swoim własnym sposobie komunikacji. Dzieje
się to w naturalnych warunkach dla dziecka. Dlatego na zajęciach tak ważny
jest odpowiednio dobrany ruch i gesty. Wchodząc bezpośrednio w świat dziecka,
za pomocą ruchu, tworząc atmosferę otwartości, bliskości i przyjaźni zapraszamy
je do komunikowania się za pomocą dźwięków.

Celem zajęć jest:

 • nauka myślenia językiem muzycznym- tzw.audiacja
 • przygotowanie do świadomej improwizacji i budowania predyspozycji twórczych
 • aktywne doświadczenie pulsu muzycznego
 • rozwijanie słuchu muzycznego
 • rozwijanie świadomości ciała
 • cel terapeutyczny: relaksacja, wzrost poczucia bezpieczeństwa,
 • nawiązywanie pozytywnych więzi z opiekunami oraz instruktorem
 • integracja i rozwój kompetencji społecznych
 • koordynacja śpiewania i recytowania z oddychaniem i ruchem(na dalszym etapie)

Jak wyglądają zajęcia:

 • głosowa prezentacja oraz improwizowanie
 • śpiewanek w systemie dur-moll oraz w systemie skal modalnych
 • rytmiczanek w metrach regularnych i nieregularnych
 • aktywność ruchowa rozumiana w świetle metody Labana
 • kołysanie, bujanie, noszenie na rękach poruszając się w pulsie
 • korzystanie z rekwizytów: kolorowe chusty, piłki pilates, pluszaki, piórka, bańki, chusta klanza itp.

Ograniczamy śpiewanie piosenek z tekstem do minimum, tak aby dziecko mogło
się skoncentrować tylko na melodii lub rytmie, a nie słowach, a to nauczy je śpiewać czysto. Słów używamy tylko, gdy jest to absolutnie konieczne.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z zasadą kolejności uczenia się (sekwencyjności).
Nie wymagamy od dziecka tego, na co jeszcze nie jest gotowe: nie poprawiamy,
nie korygujemy błędów, nie pouczamy…Każde dziecko przechodzi przez kolejne etapy
we własnym tempie.

PONADTO…

Dzięki intensywności nowych doświadczeń zmysłowych metoda wspiera rozwój systemu nerwowego dziecka. Dziecko staje się dzięki temu inteligentniejsze!

Realizacja projektu pn. Mali badacze w żłobku na wsi – Żeleźnikowa Wielka

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek ,,Misiek” w ramach akcji informacyjno-promocyjnej przedstawia zasady oraz termin przeprowadzenia rekrutacji do żłobka mieszczącego się w m. Żeleźnikowa Wielka, Gmina Nawojowa w ramach projektu pn.: “Mali badacze w żłobku na wsi”, projekt nr RPMP.08.05.00-12-0031/17. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 “Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym”.

Nowy Plac Zabaw dla Dzieci

Nowy Plac Zabaw dla Dzieci

Angażując się w projekt istotnym dla nas było bezpieczeństwo naszych dzieci, bezpieczeństwo zaprojektowanego placu zabaw oraz najwyższa jakość zastosowanych certyfikowanych urządzeń i bezpiecznej nawierzchni.

Dzieci w komfortowych warunkach mogą rozwijać swoją aktywność fizyczną, co stawia czoła nowym wyzwaniom i doświadczeniom całej gamy pozytywnych emocji u dzieci.

Gry i zabawy. Rekreacja

Gry i zabawy. Rekreacja

Mamy w dyspozycji posiadłość na wsi, teren rekreacji i wypoczynku dla dzieci, gdzie wśród kolorowych drzew i traw aktywnie wypoczywamy, palimy ogniska, bawimy się, leżakujemy na świeżym powietrzu, jesteśmy tam bardzo często.

Nowoczesny wymiar edukacji

Nowoczesny wymiar edukacji

W Przedszkolu MISIEK inwestujemy w przyszłość naszych dzieci.

Dołączyliśmy do elitarnego grona instytucji kształcących młodych inżynierów.

Fantastyczna Nauka, Pasja i Zabawa

Warsztaty Robotów w każdy wtorek w godz. 12-14-tej.

Piszą o nas – Pracujemy na wysokim poziomie

Profesjonalna i troskliwa Kadra

Fragmenty raportu: “Nieduże, kameralne przedszkole, oprócz rodzinnej atmosfery, wyśmienitej kuchni, integralnie powiązało zadania z różnych obszarów edukacji oraz efektywnie i skutecznie stymuluje ogólny rozwój każdego dziecka. Przedszkole jest bezpieczną placówką, przyjazną dzieciom, rodzicom i pracownikom, otwartą na ich potrzeby”.

małopolska w zdrowej atmosferze

Realizacja projektu pn. “Mali badacze w żłobku na wsi”

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Miło nam poinformować że stworzyliśmy kolejny projekt, który został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.Dofinansowanie projektu z UE: 1 015 287,60 PLN
Całkowity koszt projektu wynosi: 1 194 456 PLN
Wkład własny: 179 168,40 PLNPlacówka będzie dysponować dodatkowo 20 miejscami w żłobku w Nowym Sączu oraz 40 miejscami w nowoutworzonym żłobku w Żeleźnikowej Wielkiej 13, w tym miejscami 1-5 dla dzieci ze wskazaniami lekarskimi, o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub dzieci z niepełnosprawnościami i kompleksowego specjalistycznego wsparcia dzieci i rodziny. Miejsca te dofinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w okresie realizacji projektu.W wyniku dofinansowania całkowity koszt opłat dla rodziców dzieci uczęszczających:
– do Żłobka “Misiek” w Nowym Sączu, ul Zakładników wyniesie 250 zł miesięcznie;
– do Żłobka “Misiek” w Żeleźnikowej Wielkiej opłaty nie będą pobierane.
Trwa rekrutacja uczestników w dniach od 1.11.2018r do 30.11.2018. (czytaj dalej).

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek

Niepubliczne przedszkole Misiek

– Nowoczesny, odpowiednio wyposażony ośrodek, według najwyższych standardów zapewniający opiekę dzieciom od 5m-cy do 6 lat w komfortowych warunkach.

– Przedszkole i Żłobek przestronne o łącznej powierzchni użytkowej 450 m2, dostosowano do najwyższych wymogów budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych.

Nasza placówka zapewnia kompleksowe i specjalistyczne wsparcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, otaczamy opieką dziecko i rodzinę od momentu rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów rozwoju dziecka. Nasza placówka wyposażona jest w salę do zajęć integracji sensorycznej, gabinety do pracy indywidualnej z dzieckiem, posiadamy windę dla niepełnosprawnych, współpracujemy ze specjalistami w dziedzinach terapii SI ,oligofrenopedagogami, surdopedagogami ,terapeutami treningu słuchowego i fizjoterapeutami. Naszym priorytetem jest rzeczywiste włączanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do ich grupy rówieśniczej, integracyjnej, mamy rozwiązania, nauczycieli wspomagających, specjalistów, terapeutów pedagogicznych,psychologów, pedagogów, logopedów, którzy na co dzień pracują z dziećmi i zapewniają organizację pracy terapeutycznej z tymi dziećmi zgodnie z ich potrzebami i sprzyjają edukacji włączającej.

Informacja o rozbudowie

Z ogromną radością informujemy o kolejnych planach Rozwoju Instytucji Przedszkola i Żłobka MISIEK czego konsekwencją dziś jest:-prowadzona nadbudowa obiektu Przedszkola i Żłobka MISIEK ul. Zakładników 11,
– prowadzona budowa Niepublicznego Przedszkola i Żłobka MISIEK oddział w Żeleźnikowej Wielkiej.

Profesjonalna i troskliwa Kadra

Profesjonalna i troskliwa Kadra

Kadrę tworzy Zespół kreatywnych, wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego, lektora j. angielskiego w Przedszkolu, pedagoga, pedagoga-terapeuty,
opiekunek dziecięcych w Żłobku, nauczycieli wychowania w Żłobku, lektora j. angielskiego w Żłobku,
pielęgniarki, psychologa, logopedy, dietetyka.

Pracujemy w wakacje.

Nagroda Lidera Rynku

Nagroda Lidera Rynku

Przedszkole i Żłobek MISIEK otrzymało wyróżnienie potwierdzające wysoką jakość naszych usług, tak wysoka jakość usług jest kluczową wartością w działalności naszej placówki. Znak Jakości KidZone jest wyrazem uznania za wysiłek wkładany przez naszą kadrę w codzienną pracę – dziękujemy.

http://znakjakoscikidzone.pl/blog/laureaci-vi-edycji-og%C3%B3lnopolskiego-plebiscytu-znak-jako%C5%9Bci-kidzone-nagrodzeni

Raz jeszcze gratulujemy wyróżnienia. Stanowicie Państwo wzór dla innych firm, wyznaczacie standardy w zakresie jakości, mamy nadzieję, że inne firmy będą brać z Państwa przykład i, że poprzez projekt Znak Jakości KidZone będziemy wspólnie zmieniać rzeczywistość.

Zespół KidZone

Nagroda “Fundusze z Kulturą”

Nagroda - Fundusze z Kulturą

Z ogromną przyjemnością informujemy, że na Jubileuszowej Gali “Fundusze z Kulturą” w dniu 3 lutego 2018r w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach nasza Dyrektor odebrała nagrodę z rąk Marszałka Małopolski za efektywne i skuteczne wykorzystanie Funduszy Europejskich w projekcie pn. “Kreatywny i twórczy rozwój dziecka w Żłobku MISIEK”. To ogromne dla nas wyróżnienie, dziękujemy.

http://tarnowska.tv/

Certyfikat BEZPIECZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA

BEZPIECZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA

Przedszkole i Żłobek MISIEK otrzymało Certyfikat: BEZPIECZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA.