Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

MÓWIMY O SUKCESIE
I WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W MIŚKU!!!

Przedszkole Misiek angażując własne środki /wkład własny 158 400, 00 zł/
realizuje Projekt Współfinansowany ze Środków Europejskich / dofinansowanie projektu 748 546,74 zł/
Łączna wartość projektu 906 946, 74zł
pn. „Nowoczesne Integracyjne Kształcenie w Przedszkolu Misiek w Nowym Sączu” w okresie 01 września 2020 do 31 sierpnia 2021
Każde dziecko uczęszczające do Przedszkola Misiek uczestniczy w zorganizowanych zajęciach w ramach rozwoju kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych /w zwiększonych liczbach godzin/ a także w dodatkowych zajęciach wyrównujących stwierdzone deficyty rozwojowe.( czytaj więcej).

Każde dziecko uczęszczające do Przedszkola Misiek uczestniczy w zorganizowanych zajęciach w ramach rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, a także w dodatkowych zajęciach wyrównujących stwierdzone deficyty rozwojowe.
Należą do nich:

• Nauka języka angielskiego dotyczy wszystkich grup
• Nauka języka francuskiego dotyczy grup Starszaków i Oddziału Zerowego
• Warsztaty z robotyki i automatyki dotyczy grup Średniaków, Starszaków i Oddziału Zerowego
• Warsztaty informatyczne, programowania i kodowania dotyczy Oddziału Zerowego
• Grupowe zajęcia kulturalne dotyczy wszystkich grup
• Warsztaty z Architekturą dotyczy Oddziału Zerowego
• Warsztaty z Wielkimi Klockami MAMMUTICO zgodnie z praktykami STEAM czyli styku nauki technologii inżynierii sztuki architektury i matematyki dotyczy wszystkich grup
• Warsztaty Gier Planszowych w Sali Gier dotyczy wszystkich grup
• Warsztaty Filmowe w Sali Kinowej MIŚKA dotyczy grup wszystkich grup
• W Bibliotce MIŚKA rozmawiamy o dobrej książce, będą się odbywać atrakcyjne zajęcia dla wszystkich łączący świat literatury i kultury, dzieci mają możliwość wypożyczenia książki.
• Zajęcia z Wf/gimnastyki korekcyjnej grupowe dotyczy wszystkich grup
• Zajęcia z Psychologiem grupowe dotyczy grup Starszaków i Oddziału Zerowego
• Zajęcia neurologopedyczne indywidualne dotyczy dzieci objętych terapią
• Profesjonalne treningi piłki nożnej dotyczy grup Starszaków i Oddziału Zerowego
• FitKids i nauka tańca dotyczy wszystkich grup
• Oczywiście towarzyszy nam codzienna muzyka, bo gdzie słyszysz śpiew tam wstąp, bo ludzie źli ach wierz mi ci nigdy nie śpiewają…
pisał Johann Wolfgang von Goethe

MUZYCZNY ŚWIAT DZIECKA W ŻŁOBKU MISIEK W/G TEORII PROF E.E.GORDONA czyli AKTYWNA NAUKA JĘZYKA MUZYKI…

Fundusze Europejskie Program Regionalny
…w której podstawą jest przyswajanie dźwięków jako języka komunikacji, który, poprzez odpowiednie kierowanie dzieckiem, staje się dla niego językiem muzyki. Dziecko aktywnie uczy się w tym procesie znaczeń i symboli w systemie muzycznym.
Z czasem, przyswaja je w swoim własnym sposobie komunikacji. Dzieje
się to w naturalnych warunkach dla dziecka. Dlatego na zajęciach tak ważny
jest odpowiednio dobrany ruch i gesty. Wchodząc bezpośrednio w świat dziecka,
za pomocą ruchu, tworząc atmosferę otwartości, bliskości i przyjaźni zapraszamy
je do komunikowania się za pomocą dźwięków.Zajęcia prowadzone są zgodnie z zasadą kolejności uczenia się (sekwencyjności).
Nie wymagamy od dziecka tego, na co jeszcze nie jest gotowe: nie poprawiamy,
nie korygujemy błędów, nie pouczamy…Każde dziecko przechodzi przez kolejne etapy
we własnym tempie.PONADTO…Dzięki intensywności nowych doświadczeń zmysłowych metoda wspiera rozwój systemu nerwowego dziecka. Dziecko staje się dzięki temu inteligentniejsze!

Realizacja projektu pn. Mali badacze w żłobku na wsi – Żeleźnikowa Wielka

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek ,,Misiek” w ramach akcji informacyjno-promocyjnej przedstawia zasady oraz termin przeprowadzenia rekrutacji do żłobka mieszczącego się w m. Żeleźnikowa Wielka, Gmina Nawojowa w ramach projektu pn.: „Mali badacze w żłobku na wsi”, projekt nr RPMP.08.05.00-12-0031/17. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym”.

Nowy Plac Zabaw dla Dzieci

Nowy Plac Zabaw dla Dzieci

Angażując się w projekt istotnym dla nas było bezpieczeństwo naszych dzieci, bezpieczeństwo zaprojektowanego placu zabaw oraz najwyższa jakość zastosowanych certyfikowanych urządzeń i bezpiecznej nawierzchni.

Dzieci w komfortowych warunkach mogą rozwijać swoją aktywność fizyczną, co stawia czoła nowym wyzwaniom i doświadczeniom całej gamy pozytywnych emocji u dzieci.

Gry i zabawy. Rekreacja

Gry i zabawy. Rekreacja

Mamy w dyspozycji posiadłość na wsi, teren rekreacji i wypoczynku dla dzieci, gdzie wśród kolorowych drzew i traw aktywnie wypoczywamy, palimy ogniska, bawimy się, leżakujemy na świeżym powietrzu, jesteśmy tam bardzo często.

Nowoczesny wymiar edukacji

Nowoczesny wymiar edukacji

W Przedszkolu MISIEK inwestujemy w przyszłość naszych dzieci.

Dołączyliśmy do elitarnego grona instytucji kształcących młodych inżynierów.

Fantastyczna Nauka, Pasja i Zabawa

Warsztaty Robotów w każdy wtorek w godz. 12-14-tej.

Piszą o nas – Pracujemy na wysokim poziomie

Profesjonalna i troskliwa Kadra

Fragmenty raportu: „Nieduże, kameralne przedszkole, oprócz rodzinnej atmosfery, wyśmienitej kuchni, integralnie powiązało zadania z różnych obszarów edukacji oraz efektywnie i skutecznie stymuluje ogólny rozwój każdego dziecka. Przedszkole jest bezpieczną placówką, przyjazną dzieciom, rodzicom i pracownikom, otwartą na ich potrzeby”.

Wyróżnienie i specjalną statuetkę za skuteczne i efektywne korzystanie z Funduszy Europejskich, w projekcie pn Kreatywny i Twórczy Rozwój Dziecka w Żłobku Misiek

Dyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK otrzymała nagrodę – BILET na wyjazd studyjny do Brukseli, Brugii, Gandawy Ostendy ze specjalnym zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego, zabierając głos w Europarlamencie (czytaj więcej).

małopolska w zdrowej atmosferze

WARTO TO UCZCIĆ!!! JUBILEUSZ 10-LECIA MIŚKA!!!

OGROMNA SATYSFAKCJA I DUMA BO DZIŚ MISIEK JEST Z NAMI!….OGROMNE BRAWA!!! (czytaj więcej)

DZIECI MIŚKA NA WYBIEGU W POKAZIE MODY EKOLOGICZNEJ W GALERII SANDECJA NASZE PRZEDSZKOLE OTRZYMAŁO WYŁĄCZNOŚĆ NA WYSTAWIENIE POKAZU MODY, ZALEŻY NAM BARDZO BY POKAZ MODY EKOLOGICZNEJ BYŁ PIĘKNYM PRZESŁANIEM DLA WSZYSTKICH OD NASZYCH DZIECI

Niepubliczne przedszkole Misiek

Bardzo ważne jest aby kształtowanie świadomości potrzeb ochrony środowiska i wyprowadzonych z niej zachowań miało początek już u najmłodszych dzieci, które są szczególnie wrażliwe na otaczający ich świat. W Przedszkolu Misiek zwracamy uwagę na te działania, które mają na celu ochronę ŚRODOWISKA. Zagadnienia i formy aktywności dzieci, projekty edukacyjne, akcje społeczne, akcje ekologiczne, eksperymenty, warsztaty, zajęcia edukacyjne, liczne spotkania z ekspertami są Szansą Skutecznej Zmiany Proekologicznej.

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek

Niepubliczne przedszkole Misiek

Nowoczesny, odpowiednio wyposażony Ośrodek, według najwyższych standardów, zapewniający opiekę dzieciom od 5m-cy do 7 lat w komfortowych warunkach.

Przedszkole i Żłobek MISIEK przestronne o łącznej powierzchni użytkowej 600 m2, dostosowano do najwyższych wymogów bezpieczeństwa, sanitarnych i przeciwpożarowych. MISIEK zapewnia wysokiej jakości kształcenie Każde dziecko uczęszczające do Przedszkola MISIEK uczestniczy w zorganizowanych zajęciach w ramach rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych /w zwiększonych liczbach godzin/ a także w dodatkowych zajęciach wyrównujących stwierdzone deficyty rozwojowe. Należą do nich: nauka języka angielskiego, warsztaty z robotyki i automatyki, warsztaty matematyczne, warsztaty informatyczne /nauka kodowania, programowania, dostępu do informacji, zajęcia z Wf/gimnastyki korekcyjnej indywidualne i grupowe, grupowe zajęcia kulturalne, zajęcia psychologiczne indywidualne i grupowe, zajęcia logopedyczne indywidualne i grupowe.

Zajęcia z Wychowania Fizycznego, Gimnastyki Korekcyjnej i Integracji Sensorycznej

Zajęcia z Wychowania Fizycznego
Gimnastyka Korekcyjna i Integracja Sensoryczna

Zapewniamy kompleksowe i specjalistyczne wsparcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, otaczamy opieką dziecko i rodzinę od momentu rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów rozwoju dziecka. Nasza placówka wyposażona jest w salę do zajęć integracji sensorycznej, gabinety do pracy indywidualnej z dzieckiem, posiadamy windę dla niepełnosprawnych. współpracujemy ze wszystkimi specjalistami w dziedzinach terapii.

Winda dla niepełnosprawnych

Dyrektor Krystyna Gurba
Dzieci w windzie

Profesjonalna i troskliwa Kadra

Profesjonalna i troskliwa Kadra

Kadrę tworzy Zespół kreatywnych, wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli języka angielskiego, pedagogów, koordynatora zespołu specjalistów, pedagoga-terapeuty, oligofrenopedagoga, fizjoterapeuty, nauczyciela wf, psychologa, neurologopedy, logopedy, nauczycieli wspomagających, opiekunek dziecięcych, pielęgniarki, dietetyka, informatyka, specjalistów od robotyki i automatyki (patrz zakładka kadra).

Drodzy Rodzice!

Nasza wspólna praca, zaangażowanie i wsparcie dziecka są kluczowe dla efektywności naszej wspólnej pracy. Życzmy sobie wspólnie udanego Roku Szkolnego, pełnego sukcesów dydaktycznych i wychowawczych.

Krystyna Gurba

Konferencje i Szkolenia – czytaj więcej

Nagroda Lidera Rynku

Nagroda Lidera Rynku

Przedszkole i Żłobek MISIEK otrzymało wyróżnienie potwierdzające wysoką jakość naszych usług, tak wysoka jakość usług jest kluczową wartością w działalności naszej placówki. Znak Jakości KidZone jest wyrazem uznania za wysiłek wkładany przez naszą kadrę w codzienną pracę – dziękujemy.

http://znakjakoscikidzone.pl/blog/laureaci-vi-edycji-og%C3%B3lnopolskiego-plebiscytu-znak-jako%C5%9Bci-kidzone-nagrodzeni

Raz jeszcze gratulujemy wyróżnienia. Stanowicie Państwo wzór dla innych firm, wyznaczacie standardy w zakresie jakości, mamy nadzieję, że inne firmy będą brać z Państwa przykład i, że poprzez projekt Znak Jakości KidZone będziemy wspólnie zmieniać rzeczywistość.

Zespół KidZone

Nagroda „Fundusze z Kulturą”

http://www.szczurowa.pl/Z ogromną przyjemnością informujemy, że na Jubileuszowej Gali „Fundusze z Kulturą” w dniu 3 lutego 2018r w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach nasza Dyrektor odebrała nagrodę z rąk Marszałka Małopolski za efektywne i skuteczne wykorzystanie Funduszy Europejskich w projekcie pn. „Kreatywny i twórczy rozwój dziecka w Żłobku MISIEK”. To ogromne dla nas wyróżnienie, dziękujemy.

Certyfikat BEZPIECZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA

BEZPIECZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA

Przedszkole i Żłobek MISIEK otrzymało Certyfikat: BEZPIECZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA.