Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

MÓWIMY O SUKCESIE
I WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W MIŚKU!!!

 

Przedszkole Misiek angażując własne środki /wkład własny 158 400, 00 zł/
realizuje Projekt Współfinansowany ze Środków Europejskich / dofinansowanie projektu 748 546,74 zł/
Łączna wartość projektu 906 946, 74zł
pn. “Nowoczesne Integracyjne Kształcenie w Przedszkolu Misiek w Nowym Sączu” w okresie 01 września 2020 do 31 sierpnia 2021
Każde dziecko uczęszczające do Przedszkola Misiek uczestniczy w zorganizowanych zajęciach w ramach rozwoju kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych /w zwiększonych liczbach godzin/ a także w dodatkowych zajęciach wyrównujących stwierdzone deficyty rozwojowe.( czytaj więcej).

MUZYCZNY ŚWIAT DZIECKA W ŻŁOBKU MISIEK W/G TEORII PROF E.E.GORDONA czyli AKTYWNA NAUKA JĘZYKA MUZYKI…

Fundusze Europejskie Program Regionalny
…w której podstawą jest przyswajanie dźwięków jako języka komunikacji, który, poprzez odpowiednie kierowanie dzieckiem, staje się dla niego językiem muzyki. Dziecko aktywnie uczy się w tym procesie znaczeń i symboli w systemie muzycznym.
Z czasem, przyswaja je w swoim własnym sposobie komunikacji. Dzieje
się to w naturalnych warunkach dla dziecka. Dlatego na zajęciach tak ważny
jest odpowiednio dobrany ruch i gesty. Wchodząc bezpośrednio w świat dziecka,
za pomocą ruchu, tworząc atmosferę otwartości, bliskości i przyjaźni zapraszamy
je do komunikowania się za pomocą dźwięków.Celem zajęć jest:

 • nauka myślenia językiem muzycznym- tzw.audiacja
 • przygotowanie do świadomej improwizacji i budowania predyspozycji twórczych
 • aktywne doświadczenie pulsu muzycznego
 • rozwijanie słuchu muzycznego
 • rozwijanie świadomości ciała
 • cel terapeutyczny: relaksacja, wzrost poczucia bezpieczeństwa,
 • nawiązywanie pozytywnych więzi z opiekunami oraz instruktorem
 • integracja i rozwój kompetencji społecznych
 • koordynacja śpiewania i recytowania z oddychaniem i ruchem(na dalszym etapie)

Jak wyglądają zajęcia:

 • głosowa prezentacja oraz improwizowanie
 • śpiewanek w systemie dur-moll oraz w systemie skal modalnych
 • rytmiczanek w metrach regularnych i nieregularnych
 • aktywność ruchowa rozumiana w świetle metody Labana
 • kołysanie, bujanie, noszenie na rękach poruszając się w pulsie
 • korzystanie z rekwizytów: kolorowe chusty, piłki pilates, pluszaki, piórka, bańki, chusta klanza itp.

Ograniczamy śpiewanie piosenek z tekstem do minimum, tak aby dziecko mogło
się skoncentrować tylko na melodii lub rytmie, a nie słowach, a to nauczy je śpiewać czysto. Słów używamy tylko, gdy jest to absolutnie konieczne.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z zasadą kolejności uczenia się (sekwencyjności).
Nie wymagamy od dziecka tego, na co jeszcze nie jest gotowe: nie poprawiamy,
nie korygujemy błędów, nie pouczamy…Każde dziecko przechodzi przez kolejne etapy
we własnym tempie.

PONADTO…

Dzięki intensywności nowych doświadczeń zmysłowych metoda wspiera rozwój systemu nerwowego dziecka. Dziecko staje się dzięki temu inteligentniejsze!

Realizacja projektu pn. Mali badacze w żłobku na wsi – Żeleźnikowa Wielka

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek ,,Misiek” w ramach akcji informacyjno-promocyjnej przedstawia zasady oraz termin przeprowadzenia rekrutacji do żłobka mieszczącego się w m. Żeleźnikowa Wielka, Gmina Nawojowa w ramach projektu pn.: “Mali badacze w żłobku na wsi”, projekt nr RPMP.08.05.00-12-0031/17. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 “Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym”.

Nowy Plac Zabaw dla Dzieci

Nowy Plac Zabaw dla Dzieci

Angażując się w projekt istotnym dla nas było bezpieczeństwo naszych dzieci, bezpieczeństwo zaprojektowanego placu zabaw oraz najwyższa jakość zastosowanych certyfikowanych urządzeń i bezpiecznej nawierzchni.

Dzieci w komfortowych warunkach mogą rozwijać swoją aktywność fizyczną, co stawia czoła nowym wyzwaniom i doświadczeniom całej gamy pozytywnych emocji u dzieci.

Gry i zabawy. Rekreacja

Gry i zabawy. Rekreacja

Mamy w dyspozycji posiadłość na wsi, teren rekreacji i wypoczynku dla dzieci, gdzie wśród kolorowych drzew i traw aktywnie wypoczywamy, palimy ogniska, bawimy się, leżakujemy na świeżym powietrzu, jesteśmy tam bardzo często.

Nowoczesny wymiar edukacji

Nowoczesny wymiar edukacji

W Przedszkolu MISIEK inwestujemy w przyszłość naszych dzieci.

Dołączyliśmy do elitarnego grona instytucji kształcących młodych inżynierów.

Fantastyczna Nauka, Pasja i Zabawa

Warsztaty Robotów w każdy wtorek w godz. 12-14-tej.

Piszą o nas – Pracujemy na wysokim poziomie

Profesjonalna i troskliwa Kadra

Fragmenty raportu: “Nieduże, kameralne przedszkole, oprócz rodzinnej atmosfery, wyśmienitej kuchni, integralnie powiązało zadania z różnych obszarów edukacji oraz efektywnie i skutecznie stymuluje ogólny rozwój każdego dziecka. Przedszkole jest bezpieczną placówką, przyjazną dzieciom, rodzicom i pracownikom, otwartą na ich potrzeby”.

małopolska w zdrowej atmosferze

UWAGA! Realizacja projektu pn. “Nowoczesne Integracyjne Kształcenie w Przedszkolu MISIEK w Nowym Sączu”

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek “Misiek”
Informuje, że
od dnia 15 czerwca do 13 lipca 2020r. będzie prowadzona rekrutacja do projektu pn. “Nowoczesne Integracyjne Kształcenie w Przedszkolu Misiek w Nowym Sączu”

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
– Grupowe zajęcia z języka angielskiego
– Grupowe zajęcia z robotyki połączone z zajęciami matematyczno- informatycznymi
– Grupowe zajęcia kulturalne – realizowane poprzez wyjazdy do kina/teatru
– Grupowe zajęcia logopedyczne Indywidualne zajęcia logopedyczne
– Grupowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
– Indywidualne i grupowe zajęcia psychologiczne (Dokumenty do pobrania – czytaj więcej).

DZIECI MIŚKA NA WYBIEGU W POKAZIE MODY EKOLOGICZNEJ W GALERII SANDECJA NASZE PRZEDSZKOLE OTRZYMAŁO WYŁĄCZNOŚĆ NA WYSTAWIENIE POKAZU MODY, ZALEŻY NAM BARDZO BY POKAZ MODY EKOLOGICZNEJ BYŁ PIĘKNYM PRZESŁANIEM DLA WSZYSTKICH OD NASZYCH DZIECI

Niepubliczne przedszkole Misiek

Bardzo ważne jest aby kształtowanie świadomości potrzeb ochrony środowiska i wyprowadzonych z niej zachowań miało początek już u najmłodszych dzieci, które są szczególne wrażliwe na otaczający ich świat. W przedszkolu Misiek zwracamy uwagę na te działania, które mają na celu ochronę przyrody. Zagadnienia i formy aktywności dzieci, które są cenną lekcją wiedzy o naszym środowisku to m.in.: Wpływ środowiska na nasze zdrowie i samopoczucie: warsztaty recyklingu i segregacji odpadów, projekt badawczy- kucharz (pochodzenie żywności i prawidłowe przechowywanie produktów spożywczych), projekt edukacyjny pn. “Woda – korzystaj i szanuj” rozmowa z ekspertami w Sądeckich Wodociągach, projekt edukacyjny “Pokonaj Smoga z Fakro”, akcje ekologiczne, wycieczki i spacery do różnych obiektów przyrodniczych, rozmowa z ekspertami na temat zasad ochrony środowiska spotkania z ekspertami lasu w lasach Starego Sącza, zajęcia i konkursy o tematyce ekologicznej pn.” Radźmy w Przedszkolu nad czystym powietrzem”, projekt edukacyjny “Wychowanie przedszkolne szansą skutecznej zmiany proekologicznej”, wystawy tematyczne organizowane z udziałem przedszkolaków ,akcje społeczne “Sprzątanie Świata”, rozwijanie zainteresowania ekologią i przyrodą ożywioną i nieożywioną pn. “Smaki Spiżarni” “Bal Jesieni-dary jesieni”, projekt edukacyjny pn. “Cztery żywioły” , poznawanie nawyków ekologicznych, sadzenie roślin dających tlen, a także ich systematycznego pielęgnowania, zielone filtry, eksperymenty, śmieciowe ludki,stroje, i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów– wykorzystywanie odpadów do ponownego ich użycia i inne ciekawe działania.

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek

Niepubliczne przedszkole Misiek

– Nowoczesny, odpowiednio wyposażony ośrodek, według najwyższych standardów zapewniający opiekę dzieciom od 5m-cy do 6 lat w komfortowych warunkach.

– Przedszkole i Żłobek przestronne o łącznej powierzchni użytkowej 450 m2, dostosowano do najwyższych wymogów budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych.

Nasza placówka zapewnia kompleksowe i specjalistyczne wsparcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, otaczamy opieką dziecko i rodzinę od momentu rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów rozwoju dziecka. Nasza placówka wyposażona jest w salę do zajęć integracji sensorycznej, gabinety do pracy indywidualnej z dzieckiem, posiadamy windę dla niepełnosprawnych, współpracujemy ze specjalistami w dziedzinach terapii SI ,oligofrenopedagogami, surdopedagogami ,terapeutami treningu słuchowego i fizjoterapeutami. Naszym priorytetem jest rzeczywiste włączanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do ich grupy rówieśniczej, integracyjnej, mamy rozwiązania, nauczycieli wspomagających, specjalistów, terapeutów pedagogicznych,psychologów, pedagogów, logopedów, którzy na co dzień pracują z dziećmi i zapewniają organizację pracy terapeutycznej z tymi dziećmi zgodnie z ich potrzebami i sprzyjają edukacji włączającej.

Profesjonalna i troskliwa Kadra

Profesjonalna i troskliwa Kadra

Kadrę tworzy Zespół kreatywnych, wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego, lektora j. angielskiego w Przedszkolu, pedagoga, pedagoga-terapeuty,
opiekunek dziecięcych w Żłobku, nauczycieli wychowania w Żłobku, lektora j. angielskiego w Żłobku,
pielęgniarki, psychologa, logopedy, dietetyka.

Pracujemy w wakacje.

Nagroda Lidera Rynku

Nagroda Lidera Rynku

Przedszkole i Żłobek MISIEK otrzymało wyróżnienie potwierdzające wysoką jakość naszych usług, tak wysoka jakość usług jest kluczową wartością w działalności naszej placówki. Znak Jakości KidZone jest wyrazem uznania za wysiłek wkładany przez naszą kadrę w codzienną pracę – dziękujemy.

http://znakjakoscikidzone.pl/blog/laureaci-vi-edycji-og%C3%B3lnopolskiego-plebiscytu-znak-jako%C5%9Bci-kidzone-nagrodzeni

Raz jeszcze gratulujemy wyróżnienia. Stanowicie Państwo wzór dla innych firm, wyznaczacie standardy w zakresie jakości, mamy nadzieję, że inne firmy będą brać z Państwa przykład i, że poprzez projekt Znak Jakości KidZone będziemy wspólnie zmieniać rzeczywistość.

Zespół KidZone

Nagroda “Fundusze z Kulturą”

Z ogromną przyjemnością informujemy, że na Jubileuszowej Gali “Fundusze z Kulturą” w dniu 3 lutego 2018r w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach nasza Dyrektor odebrała nagrodę z rąk Marszałka Małopolski za efektywne i skuteczne wykorzystanie Funduszy Europejskich w projekcie pn. “Kreatywny i twórczy rozwój dziecka w Żłobku MISIEK”. To ogromne dla nas wyróżnienie, dziękujemy.

http://www.szczurowa.pl//

Certyfikat BEZPIECZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA

BEZPIECZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA

Przedszkole i Żłobek MISIEK otrzymało Certyfikat: BEZPIECZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA.