Nowy Plac Zabaw dla Dzieci

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Otwarcie nowego placu zabaw w Przedszkolu i Żłobku MISIEK dnia 30 czerwca 2015r.:

Angażując się w projekt istotnym dla nas było bezpieczeństwo naszych dzieci, bezpieczeństwo zaprojektowanego placu zabaw oraz najwyższa jakość zastosowanych certyfikowanych urządzeń i bezpiecznej nawierzchni. Dzieci w komfortowych warunkach mogą rozwijać swoją aktywność fizyczną, co stawia czoła nowym wyzwaniom i doświadczeniom całej gamy pozytywnych emocji u dzieci. Przy muzyce animatorzy z Bajkolandu prowadziły zabawy dla dzieci. Na tę uroczystość zaprosiliśmy podmioty środowiska lokalnego w ramach współpracy środowiskowej. Otwarcie placu zabaw połączyliśmy z zakończeniem roku szkolnego, żegnaliśmy dzieci podejmujące naukę w szkole. Dyrektor w swoim przemówieniu mówiła o ogromnej odpowiedzialności instytucji Przedszkola za efektywne przygotowanie młodszych dzieci do podjęcia nauki szkolnej, o celu i kierunku wspomagania rozwoju tych dzieci,o wrażliwości instytucji na dynamicznie zmieniające się potrzeby dziecka oraz umiejętności dostosowania warunków, wymagań i zadań do tych potrzeb.

Rodzice i zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać krótkiego wykładu trenera Instytutu Komeńskiego w Warszawie-psychologa mgr Annę Kosk w ramach szkolenia 50-cio godzinnego, które odbywało się w Przedszkolu MISIEK”Zarządzanie jakością pracy przedszkola”, a temat wykładu „Zabawa a przygotowanie do szkoły”. W rozmowach indywidualnych psycholog udzielała porad rodzicom.