POPRAD JEST WZGLĘDNIE CZYSTĄ RZEKĄ – OKLASKIWALI DZIŚ EKOBADACZE MIŚKA W SWOIM LABORATORIUM

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Dziś Eko-badacze w swoich działaniach skupili się na badaniu czystości wody Rzeki Poprad i warunkach życia ryb i zwierząt….🐟🐟☘️🌱💧💧

Rzeka Poprad w opinii Badaczy MIŚKA z dnia 26.04.2024 r. jest rzeką względnie czystą na podstawie przeprowadzonych badań /tabela i uzasadnienie do wiadomości w Laboratorium MIŚKA!….. 🤓🤓🧐💧💧💧💧🔎🔍🔬🔬🧪😊
I nie zaprzestaniemy prac systematycznego badania Rzeki Poprad… 👍👍💪💪💪
W cyklicznych zajęciach edukacyjnych i pracy wychowawczej prowadzimy działania na rzecz Ochrony Środowiska. Dzieci angażują się w szereg inicjatyw ekologicznych, uczą się rozwiązywania praktycznych problemów środowiskowych poprzez czynne włączanie we wspólne działania….