MISIEK kształci młodych geniuszy IT w cyklicznych „Warsztatach Informatycznych”

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.