Warsztaty matematyczne

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Program zajęć pozalekcyjnych przeznaczony jest dla dzieci zdolnych z oddziału przedszkolnego, wyróżniających się pod względem nauki, przejawiających specyficzne predyspozycje dotyczące , umiejętności matematycznych w zakresie przekraczającym wiek dziecka.
W miesiącu wrześniu proces poprzedzony jest wstępną obserwacją dzieci, rozpoznawaniem możliwości , umiejętności i wyłonieniem z grupy dzieci zdolnych , wyróżniających się na tle grupy wiedzą, umiejętnościami .
Uczestnictwo dzieci w tych zajęciach jest dobrowolne. Nauczyciel również realizuje w/w program dobrowolnie, w ramach zajęć dodatkowych dla dzieci.
Na każdy blok tematyczny przewidziana jest odpowiednia ilość zajęć dotyczących danej tematyki. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu (piątek).

DSC_0477 DSC_0473 DSC_0457 DSC_0448 DSC_0447 DSC_0440