Warsztaty teatralne

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Warsztaty teatralne mają na celu stworzenie, każdemu dziecku możliwości osiągnięcia sukcesów aktorskich oraz kształtowanie u dzieci specyficznych , głębokich przeżyć własnych,artystycznych, które szeroko uaktywniają fantazję dziecka a także rozwijają marzenia i zainteresowania. Zadaniem jest tworzenie widowiska teatralnego w zabawach dowolnych i reżyserowanych,angażowanie dzieci w organizację tych zajęć .Forma zajęć pozalekcyjnych,w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

DSC_0023 DSC_0205 DSC_0203 DSC_0028