Wykorzystujemy swoje możliwości do inspirowania młodych…

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Presja jest ,czujesz to, ale w MISKU masz to wszystko……

Cykliczne warsztaty…

Cdn…
Dyrektorka MIŚKA
Krystyna Gurba