Zarządzenie nr 07/05/2020 Dyrektora Przedszkola MISIEK w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków działania przedszkola w okresie epidemicznym COVID-19

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.