Dzięki staraniom placówki i spełnieniu wszelkich wymogów przyznana została nam dotacja celowa.

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Celem tej dotacji jest zapewnienie opieki dzieciom do lat 3 umożliwiając rodzicom i opiekunom tych dzieci podjęcie aktywności zawodowej.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 28 lipca 2015 z Wojewodą Małopolskim, informuję o przyznaniu dla Żłobka „Misiek” dotacji celowej w ramach projektu Maluch-edycja 2015 na dofinansowanie funkcjonowania Żłobka w wysokości 244 zł miesięczniena każde dziecko w wieku do lat 3. Zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2015.

Planowana jest realizacja projektu Maluch w kolejnych latach.

Na tej podstawie czesne jest pomniejszone zgodnie z zapisem umowy o kwotę 244 zł miesięcznie. Aktualny cennik:
czesne 500zł – 244zł = 256zł plus wyżywienie dziecka 8 zł /dzienna stawka żywieniowa/

Program MALUCH edycja2015 dobiegła końca, czekamy na wznowienie programu MALUCH edycja 2016.