INFORMACJA DLA RODZICÓW – Rozpoczęcie projektu „Pomyśl o przyszłości” w oddziale „0” w dniach 07.02. do 30.06. 2016r.

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Celem projektu jest rozwijanie potencjału dzieci, ich zainteresowań i talentów, odkrywanie indywidualnych zdolności. Rozwijanie kreatywności poprzez wskazywanie możliwości rozwoju zainteresowań. Wiele badań przeprowadzonych potwierdziło zależność wyboru kierunku studiów od zainteresowań. Jak podkreśla J. Super większość zainteresowań rozwija się najsilniej w ramach szkoły. Naszym zdaniem warto stworzyć warunki rozwoju zainteresowań już w oddziale „0”.

Narzędziami służącymi rozpoznawaniu poszczególnych obszarów zainteresowań i talentów dzieci są stworzone przez nas:
Arkusz do rozpoznawania poszczególnych talentów (arkusz do wglądu rodziców)
Ankieta kierowana do rodziców w celu rozpoznawania tego samego w środowisku domowym.

W ramach projektu -OBSZARY ZAINTERESOWAŃ:

„Robotyka i automatyka”.

Dołączyliśmy do elitarnego grona odbiorców kształcących przyszłych inżynierów.
Warsztaty automatyki i robotyki prowadzone przez absolwentów AGH w Przedszkolu Misiek
w każdy wtorek w godz. 10:00 – 12:00.

Monitor interaktywny.

Nauka DOSTĘPU DO INFORMACJI. Warsztaty informatyczne raz w tygodniu prowadzone przez informatyka w Przedszkolu Misiek.

„Każdy piątek dniem gier i zabaw matematycznych”.

Warsztaty gier i zabaw matematycznych metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej ułatwiające rozumienie wybranych problemów matematycznych, rozumowania logicznego czyli myślenia operacyjnego. Każde dziecko w każdy piątek ma również możliwość zaprezentowania i prowadzenia na zajęciach ulubionej, własnej gry edukacyjno – matematycznej. Warsztaty prowadzą nauczyciele oddziału „0”.

„Mały aktor”.

Warsztaty teatralne-teatr a drama, odgrywanie ról, a przeżywanie. Co miesięczne spotkania z prawdziwymi aktorami na warsztatach teatralnych prowadzonych przez Teatr Nowy w Nowym Sączu. Tworzenie garderoby teatralnej.

„Twórcze czwartki”.

Co tygodniowe warsztaty plastyczne w przedszkolu „Misiek”, prowadzone przez trenerów-plastyków z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Dzieci bawią się farbą i sztuką plastyczną w ochronnych fartuchach. Cykliczne spotkania z trenerami w Pałacu Młodzieży.

„Rozwijanie inteligencji muzyczno – rytmicznej”

Co tygodniowe warsztaty muzyczno- wokalne w Przedszkolu Misiek prowadzone przez instruktora muzyki i rytmiki.
Podsumowanie projektu:
Organizacja KONKURSU przedszkolnego pt. „Mam talent”, będzie miała na celu odkrycie indywidualnych talentów.
W jury zasiądą: przedstawiciele placówek kulturalnych i trenerzy z którymi współpracujemy w ramach projektu „Pomyśl o przyszłości” oraz nauczyciele i rodzice Przedszkola Misiek.

(Patrz zakładka: „warsztaty”)