TEATR W MIŚKU

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

27 MARCA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

W tym dniu w najlepszym wykonaniu Dzieci MIŚKA na scenie w przedstawieniach teatralnych z własnoręcznie wykonanymi kukiełkami.
Publiczność siadła na widowni. Było co oglądać i czego słuchać, obserwować z bliska, przeżywać emocje, nie tylko te zaplanowane przez choreografa i wyrażone gestem, ale także te, które rodziły się spontanicznie na twarzach dzieci :)