Terapia Integracji Sensorycznej, Gimnastyka Korekcyjno – Kompensacyjna i Zajęcia Wychowania Fizycznego w MIŚKU

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Wczesne dzieciństwo to najlepszy Czas na budowę fundamentu dbałości o: „Zdrowie Fizyczne dziecka, potrzeby ruchu” gromadzenie doświadczeń i poznawanie własnych możliwości ruchowych podczas spontanicznych i zorganizowanych zabaw i ćwiczeń gimnastycznych, doskonalenie sprawności ruchowej zgodnie z indywidualnymi możliwościami i tempem rozwoju, terapii zaburzeń integracji sensorycznej i korygowania wad postawy.

MISIEK posiada Salę do Ćwiczeń Integracji Sensorycznej, Salę Wychowania Fizycznego wyposażoną w profesjonalny i specjalistyczny sprzęt oraz pomoce terapeutyczne i edukacyjne, gabinety do pracy indywidualnej z dzieckiem, posiadamy windę dla niepełnosprawnych.

Nasza Placówka zapewnia kompleksowe i specjalistyczne wsparcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych Terapeutów. Zespołem Specjalistów i organizacją Terapii kieruje Pedagog Specjalny dr Elżbieta Lubińska-Kościółek.

Terapia Integracji Sensorycznej jest jedną z najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych w terapii dzieci. Przedmiotem zajęć z terapii SI jest wyrównywanie deficytów, zaburzeń integracji sensorycznej wskazanych w diagnozie dziecka.