Wzruszający dzień Mamy i Taty w Żłobku MISIEK

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

26 maja – ŚWIĘTO MATKI

– to najpiękniejsze i najbardziej osobiste święto dla każdej matki.

  • Matka to synonim miłości i dobra, ciepła rodzinnego, to synonim piękna i szlachetności.
  • Byłą natchnieniem dla poetów, artystów i kompozytorów.
  • Opiewano ją w pieśniach, wierszach i utrwalano na płótnie.
  • Przedstawiano tą zmęczoną, spracowaną, ale nade wszystko uśmiechniętą, radosną i dumną ze swojego macierzyństwa.

W tym dniu wszystkie Mamy obdarzane są szczególnymi dowodami miłości.

Dzieci w krótkim występie artystycznym sprawiły rodzicom ogromną dumę i wzruszenia bez końca, przekazały życzenia:

Choć nie jestem złotą rybką, proszę przyjmij me życzenia,
życzenia zdrowia, życzenia wszystkiego czego chcesz,  przecież Wiesz…
Dyrekcja, opiekunowie, wychowawcy dołączają się do tych pięknych życzeń.
Całą oprawę muzyczną przygotował i poprowadził zespół EXODUS,
serdecznie dziękujemy.