100 lecie Niepodległości pn. „Pokaż radość Przedszkolaku”

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

realizowany w naszym Przedszkolu w dniach 29 października do 09 listopada

FINAŁ 09.11.2018 r. – UROCZYSTOŚĆ PRZEDSZKOLNA/ BIESIADA PATRIOTYCZNA

  • Odczytanie listów do dzieci, wiersz, taniec, piosenka,
  • nauka i odśpiewanie hymnu, wykonanie kotylionów i Flagi Polski,
  • poznanie pięknych legend – Jak powstała Polska w której żyjemy,
  • wystawa prac, ekspozycja kącików patriotycznych, wykonanie plakatu Polski

Obowiązują w tym dniu stroje galowe, serdecznie prosimy rodziców o włączenie się w przygotowanie uroczystości poprzez: przygotowanie strojów do przedstawienia, nauka hymnu oraz ćwiczenie odgrywania przypisanych ról dzieciom (inf. u wychowawców). W wychowaniu dziecka bardzo ważnym elementem jest wychowanie patriotyczne. Do miana patrioty dorasta się przez całe lata, ale w kształtowaniu się postaw patriotycznych ogromną rolę spełniają przeżycia i doświadczenia z okresu dzieciństwa.

Zanim ukształtuje się właściwa postawa patriotyczna, postawa wobec Ojczyzny jako całości, która dla małego dziecka jest pojęciem abstrakcyjnym, musimy wyrobić przywiązanie do szczegółowych pojęć: symboli narodowych, obyczajów, obrzędów, ludzi z różnych grup społecznych. To tu wyraźną rolę odgrywa nauczyciel, rodzice, dziadkowie. Poprzez umożliwienie dzieciom kontaktów z ojczystą przyrodą i kulturą, literaturą (wiersze, opowiadania, legendy) i tradycjami wpłyniemy w znaczący sposób na przeżycia dzieci, ich zainteresowanie się sprawami Ojczyzny, zaciekawieniem światem i życiem ludzi.

Naszym celem jest również zaznajamianie dzieci przedszkolnych z symbolami i znakami narodowymi: godłem, barwami narodowymi, hymnem, herbami miast oraz tradycjami ojczystymi. Pielęgnowanie tradycji narodowych które będzie się wiązać z zainteresowaniem młodego pokolenia pomnikami bohaterów narodowych, miejscami pamięci narodowej, pamiątkami historycznymi znajdującymi się w najbliższym środowisku.