DZIECI MIŚKA W PROJEKCIE EDUKACYJNYM DOBRO CZYŃ CAŁY ROK

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

W DNIACH OD 4-20 GRUDNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZUJEMY PROJEKT EDUKACYJNY „DOBRO CZYŃ CAŁY ROK-EMPATIA JAKO ZDOLNOŚĆ DO ZACHOWAŃ PROSPOŁECZNYCH”.

NASZE ZADANIA:
ROLA MODELOWANIA WSTĘPEM DO KSZTAŁTOWANIA POZYTYWNYCH POSTAW DZIECI WOBEC INNYCH (CZYLI U NAS W PRZEDSZKOLU JESTEŚMY DLA SIEBIE MILI I PRZESTRZEGAMY OKREŚLONYCH WSPÓLNIE W KODEKSIE ZASAD,ISTOTNA JEST POSTAWA NAUCZYCIELA , JEGO TRZYMANIE SIĘ ZASAD I PRZYKŁAD KTÓRY DAJE DZIECIOM)
W JAKI SPOSÓB KSZTAŁTOWAĆ U DZIECI ZDOLNOŚĆ DO ZACHOWAŃ PROSPOŁECZNYCH?
W JAKI SPOSÓB MOŻNA ANGAŻOWAĆ DZIECI PRZEDSZKOLNE W DZIAŁANIA NA RZECZ INNYCH OSÓB?
JAK WDRAŻAĆ MAŁE DZIECI W DZIAŁANIA CHARYTATYWNE? (DZIECI BIORĄ UDZIAŁ W AKCJACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE , INFORMUJEMY NA BIEŻĄCO
W JAKIEGO RODZAJU AKCJACH DOBROCZYNNYCH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ PRZEDSZKOLAKI?
JAKI KORZYŚCI PŁYNĄ Z DOBROCZYNNOŚCI?
DOŚWIADCZYĆ ABY POJĄĆ.

ROZWOJOWY NATURALNY EGOIZM U DZIECKA JEST NATURALNY I POTRZEBNY. NASZYM CELEM JEST ZWRÓCENIE UWAGI DZIECKA NA WYCHODZENIE Z TEGO ROZWOJOWEGO EGOIZMU. ZALEŻY NAM, ABY DZIECI POTRAFIŁY DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI, ABY BYŁY WRAŻLIWE NA KRZYWDĘ ORAZ NA POTRZEBY INNYCH OSÓB, KOLOKWIALNIE MÓWIĄC, ŻEBY NIE WYROSŁY NA EGOISTÓW I SAMOLUBÓW.

POMOC ŚWIADCZONA PRZEZ PRZEDSZKOLAKI BĘDZIE POLEGAŁA NA MOTYWOWANIU ICH DO ZACHOWAŃ POMOCOWYCH Z ZACHOWANIEM EMPATII, UMIEJĘTNOŚCI STAWIANIA SIĘ W POZYCJI INNEJ OSOBY I WYOBRAŻANIA SOBIE JEGO ODCZUĆ.

W MIARĘ DORASTANIA DZIECKO PRZYJMUJE WARTOŚCI I MODELE POMAGANIA, PRZEKAZYWANE PRZEZ DOROSŁYCH I PEWNEGO DNIA JE UWEWNĘTRZNIA, CZYLI UZNAJE ZA SWOJE. WTEDY ZACZYNA DOKONYWAĆ WŁASNYCH WYBORÓW I KIEROWAĆ SIĘ WŁASNYMI WARTOŚCIAMI.

ZACHĘCAMY RODZICÓW DO UDZIAŁU W TYM PROJEKCIE POPRZEZ:

  • ROZMOWY Z DZIECKIEM, AKTYWNEGO SŁUCHANIA I STWORZENIA WARUNKÓW DO REALIZACJI ZADAŃ
    ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM, CHODZI NAM O TO ABY OBUDZIĆ W DZIECIACH CIEKAWOŚĆ I EKSCYTACJE ORAZ RADOŚĆ ZE SPOTKANIA KTÓRE MA NASTĄPIĆ, ZADANIA KTÓRE MA WYKONAĆ
  • NAJBARDZIEJ BĘDĄ SPRAWDZAŁY SIĘ TE DZIAŁANIA GDZIE DZIECI MAJĄ SZANSE SPOTKAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO

Z OBDAROWANA OSOBĄ, POCZUĆ JEJ WDZIĘCZNOŚĆ, USŁYSZEĆ PODZIĘKOWANIA

  • ZADANIEM DZIECKA W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM BĘDZIE UDZIAŁ W CZYNIENIU DOBRA I POCHWALENIA SIĘ TYM Z RODZINĄ I RÓWIEŚNIKAMI