Dzieci MIŚKA zdobywają wiedzę w projekcie edukacyjnym pn Wychowanie przedszkolne jako szansa skutecznej zmiany proekologicznej

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Cele
Przekazywanie wiedzy o środowisku przyrodniczym, zjawiskach w nim zachodzących i problemach z jego degradacją
Kształtowanie proekologicznego systemu wartości oraz wyzwalania aktywności na rzecz ochrony świata przyrody.